<

Katalog materiálů sweng

V minulých letech jsme působili i na dalších univerzitách a spolupracovali na výuce předmětů Moderné informačné technológie na FMFI Univerzity Komenského v Bratislavě a Pokročilé databázové technológie na FIIT STU v Bratislavě.