Project and process

ČLÁNKY

  • Anchoring the Software Process – klasický článek od Barry Boehma, ve kterém diskutuje existenci a význam 3 klíčových milníků v životě softwarového systému/projektu, které jsou nezávislé na konkrétním zvolném životním cyklu (SDLC, Software Development Life Cycle)
  • A Proposal for a Recursive Object Oriented Life-Cycle – článek diskutující ideu rekurzviního SDLC (životního cyklu)
  • The Joel Test: 12 Steps do Better Code – populárně naučný článek od zajímavého člověka se zajímavou minulostí, který se snaží vyjmenovat několik základních a elementárních kroků k lepšímu a lépe řízenému projektu.
  • Manager’s Handbook for Software Development – příručka z roku 1990 vytvořená v SEL NASA (Software Engineering Laboratory), která nabízí přehled metod a nástrojů software managementu, informace o tom, čeho lze použitím uvedených metod dosáhnout, kdy a jak mají být aplikovány a samozřejmě, kde lze nalézt informace další.
  • Software Management Guidebook – aktualizovaná a přepracovaná Manager’s Handbook for Software Development z roku 1996
  • Software Process Improvement Guidebook – příručka pro implementaci Software Process Improvement (SPI) programu; popisuje základní koncepty programu SPI a detailní informace o tom, jak program úspěšně definovat a implementovat
  • Profinit Software Engineering Best Practices – starší, rozsáhlejší, verze minimálních nároků na dobrou praxi softwarového inženýra v Profinitu; je velmi užitečná, neboť obsahuje popis jednotlivých nároků a praktik ve větší míře detailu a s mnoha odbornými zdroji
  • Profinit Software Engineering Minimal Practices – aktuální, stručnější, verze minimálních nároků na dobrou praxi softwarového inženýra v Profinitu; základ firemního procesu
  • Software Process Improvement – obecné uvedení do tématu SPI inspirované zaváděním SPI programu v Profinitu

Všechny odkazované materiály jsou poskytnuty výhradně za účelem výuky softwarového inženýrství.

© Of Respective Parties 2007-2009