V souladu s transpozičním návrhem směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, byly povinným subjektem společností Profinit EU, s.r.o. určeny tyto příslušné osoby odpovědné za přijímání oznámení a nakládání s nimi: Jana Vlčková a Pavel Kosina.

Oznámení lze podat:

  • V listinné podobě na adresu Whistleblowing – k rukám příslušné osoby, Profinit EU, s.r.o., Tychonova 2, 160 00 Praha 6.
  • Prostřednictvím elektronické pošty na adresu whistleblowing@profinit.legal.
  • Telefonicky v pondělí až pátek v čase od 10:00 do 12:00 hod., na telefonním čísle +420 722 987 707.
  • Osobně vždy po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.

Obsah schránky pro příjem oznámení a elektronická pošta jsou pravidelně kontrolovány a oznámení průběžně přijímána.

Anonymní oznámení nebude přijato.

Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost dle zákona č. 171/2023 Sb., § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i), tj. závislou práce vykonávanou v základním pracovněprávním vztahu, dobrovolnickou činnost nebo odbornou praxi či stáž.