Softwarové inženýrství 2

Tento předmět si klade za cíl jasně a srozumitelně diskutovat základní aspekty Softwarového inženýrství v praxi, na reálných projektech, ve skutečném životě.

Naší hlavní snahou je ilustrovat běžný projektový život tak, jak jej posluchač předmětu s největší pravděpodobností v blízké budoucnosti zažije a bude po zbytek své praxe prožívat. V průběhu semestru budou probrány jednotlivé oblasti Softwarového inženýrství (od analýzy, architektury, přes konstrukci, testování, dokumentaci, PM, atd.) vždy s potřebným teoretickým úvodem, ale současně s velkým důrazem na praxi, praktické zkušenosti a s řadou ukázek a příkladů.

Podrobnosti k předmětu na webové stránce ČVUT FIT

INFORMACE PRO POSLUCHAČE

Přednáška se koná ve čtvrtek v 18:00–19:30 prostřednictvím MS Teams. Součástí předmětu nejsou praktická cvičení.


Semestr:

zimní 2020/2021

Rozsah:

2/0 Z, Zk

Přednášející:

Martin Hlavatý, Bohumír Zoubek

Kód předmětu:

BI-SI2.3

Uzavření předmětu:

Získaný zápočet a složená zkouška

Požadavky na zápočet:

Zápočet bude udělen automaticky

Požadavky na zkoušku:

Písemný test (cca 60 minut) a ústní zkouška (cca 5 až 15 minut). Navazovat bude ústní zkouška ve stejný den po písemném testu. V závislosti na aktuální situaci mohou být zkoušky konány vzdáleně.

 Přednášky

Bude se konat 13 přednášek v rozsahu do 90 minut. Témata a náplň ještě nekonaných přednášek mohou být mírně modifikovány.

plán přednášek a cvičení

24. 9. 2020
Úvod + softwarový proces (přednáška)
1. 10. 2020
Poptávky, nabídky, odhady, historie projektu (přednáška)
8. 10. 2020
Analýza a sběr požadavků (přednáška)
15. 10. 2020
Architektura/design, příklady z praxe (přednáška)
22. 10. 2020
Konstrukce (přednáška)
29. 10. 2020
Testování + QA (přednáška)
5. 11. 2020
Co to znamená testovat internetové bankovnictví (přednáška)
12. 11. 2020
Dokumentace a konfigurační řízení (přednáška)
19. 11. 2020
Přednáška odpadá – náhrada za děkanský den (přednáška)
26. 11. 2020
Release Management a DevOps (přednáška)
3. 12. 2020
Údržba a rozvoj (přednáška)
10. 12. 2020
Projektové řízení (přednáška)
17. 12. 2020
SPI (přednáška)