Requirements

ČLÁNKY

KNIHY

  • Wieger K. Software Requirements: Practical techniques for gathering and managing requirements throughout the product development cycle. Microsoft Press, 1999. resp. 2nd ed.
  • Just Enough Structured Analysis – klasická kniha Ed Yourdona ve wiki formátu!

CHECKLISTS

TEMPLATES

Všechny odkazované materiály jsou poskytnuty výhradně za účelem výuky softwarového inženýrství.

© Of Respective Parties 2007-2009