Pokročilé aspekty softwarového inženýrství

Tento předmět si klade za cíl jasně a srozumitelně diskutovat základní aspekty softwarového inženýrství v praxi, na reálných projektech, ve skutečném životě.

Naší hlavní snahou je ilustrovat běžný projektový život tak, jak jej posluchač předmětu s největší pravděpodobností v blízké budoucnosti zažije a bude po zbytek své praxe prožívat. V průběhu semestru budou probrány jednotlivé oblasti softwarového inženýrství (od analýzy, architektury, přes konstrukci, testování, dokumentaci, PM, atd.) – vždy s potřebným teoretickým úvodem, ale současně s velkým důrazem na praxi, praktické zkušenosti a s řadou ukázek a příkladů.

Prohlédnout Sylabus předmětu


Informace pro posluchače

Přednáška i všechna cvičení se konají v budově MFF na Malostranském náměstí. Přednáška se koná ve středu v 15:40 – 17:10 v místnosti S4. Cvičení se koná ve středu v 17:2018:50 v místnosti SU2.


Semestr:

letní

Rozsah:

2/2 Z, Zk

Přednášející:

Martin Hlavatý, Bohumír Zoubek

Cvičící:

Jonáš Klimeš, Václav Hrdina

Kód předmětu:

NSWI026

Uzavření předmětu:

Získaný zápočet a složená zkouška

Požadavky na zápočet:

Zadání úkolů a termíny.

Studenti v rámci týmů (3-5 členů) postupně vytvoří nabídku na softwarové dílo dle zadání definovaného cvičícím, dále vytvoří specifikaci požadavků na základě předané implementace, doplní o automatické testy a další úkoly ze cvičení a výsledek obhájí v rámci prezentace na cvičení. Během cvičení průběžně demonstrují svůj postup, přičemž každý z výstupů je hodnocen a toto hodnocení určuje výsledné pořadí týmů (dobré umístění zvýhodňuje členy týmu při písemné části zkoušky). Zápočet je udělen všem členům týmů, u jejichž výstupů nebudou existovat kritické vady či zásadní nevypořádané připomínky (kritičnost vad a připomínek určuje cvičící). Cvičící může, na základě individuálního posouzení, udělit zápočet i při nesplnění výše uvedených podmínek (například když dojde k rozpadu týmu).

Požadavky na zkoušku:

Písemný test (cca 60 minut) a ústní zkouška (cca 15 až 30 minut). Ústní zkouška se bude konat v sídle Profinit na adrese Tychonova 2, Praha 6 – Hradčany.