Pokročilé aspekty softwarového inženýrství

Tento předmět si klade za cíl jasně a srozumitelně diskutovat základní aspekty softwarového inženýrství v praxi, na reálných projektech, ve skutečném životě.

Naší hlavní snahou je ilustrovat běžný projektový život tak, jak jej posluchač předmětu s největší pravděpodobností v blízké budoucnosti zažije a bude po zbytek své praxe prožívat. V průběhu semestru budou probrány jednotlivé oblasti softwarového inženýrství (od analýzy, architektury, přes konstrukci, testování, dokumentaci, PM, atd.) – vždy s potřebným teoretickým úvodem, ale současně s velkým důrazem na praxi, praktické zkušenosti a s řadou ukázek a příkladů.

Prohlédnout Sylabus předmětu


Informace pro posluchače

Přednáška i všechna cvičení se konají v budově MFF na Malostranském náměstí. Přednáška se koná ve středu v 15:40 – 17:10 v místnosti S4. Cvičení se koná ve středu v 17:2018:50 v místnosti SU1.


Semestr:

letní

Rozsah:

2/2 Z, Zk

Přednášející:

Martin Hlavatý, Bohumír Zoubek

Cvičící:

Jonáš Klimeš, Václav Hrdina, Dalibor Zeman

Kód předmětu:

NSWI026

Uzavření předmětu:

Získaný zápočet a složená zkouška

Požadavky na zápočet:

Studenti v rámci týmů (3-5 členů) postupně vytvoří nabídku na softwarové dílo dle zadání definovaného cvičícím, dále vytvoří specifikaci požadavků na základě předané implementace, doplní o automatické testy a další úkoly ze cvičení a výsledek obhájí v rámci prezentace na cvičení. Během cvičení průběžně demonstrují svůj postup, přičemž každý z výstupů je hodnocen a toto hodnocení určuje výsledné pořadí týmů (dobré umístění zvýhodňuje členy týmu při písemné části zkoušky). Zápočet je udělen všem členům týmů, u jejichž výstupů nebudou existovat kritické vady či zásadní nevypořádané připomínky (kritičnost vad a připomínek určuje cvičící). Cvičící může, na základě individuálního posouzení, udělit zápočet i při nesplnění výše uvedených podmínek (například když dojde k rozpadu týmu).

Požadavky na zkoušku:

Písemný test (cca 60 minut) a ústní zkouška (cca 15 až 30 minut). Ústní zkouška se bude konat v sídle Profinit na adrese Tychonova 2, Praha 6 – Hradčany.

plán přednášek a cvičení

19.02.2020
Úvod + softwarový proces (přednáška)
19.02.2020
Úvodní informace ke cvičením, požadavky na zápočet, Semestrální úloha - 1. kolo zadání (poptávka) (cvičení)
26.02.2020
Poptávky, nabídky, odhady, historie projektu (přednáška)
26.02.2020
Semestrální úloha - 2. kolo zadání (poptávka) (cvičení)
04.03.2020
Analýza a sběr požadavků (přednáška)
04.03.2020
Cvičení: Odhady pracnosti (cvičení)
11.03.2020
Architektura / design, příklady z praxe (přednáška)
11.03.2020
Semestrální úloha - představení nabídek a odhadů (cvičení)
18.03.2020
Konstrukce (přednáška)
18.03.2020
Hodnocení nabídek + PM - stručná teorie, projektový plán (cvičení)
25.03.2020
Testování + QA (přednáška)
25.03.2020
Představení frameworků a kostry aplikace I (cvičení)
01.04.2020
Co to znamená testovat internetové bankovnictví (přednáška)
01.04.2020
Představení frameworků a kostry aplikace II (cvičení)
08.04.2020
Dokumentace a konfigurační řízení (přednáška)
08.04.2020
Představení frameworků a kostry aplikace III (cvičení)
15.04.2020
Release Management a DevOps (přednáška)
15.04.2020
Automatické testy - seznámení s nástrojem na testování webových aplikací (Selenium) (cvičení)
22.04.2020
Údržba a rozvoj (přednáška)
22.04.2020
Konfigurační řízení a Docker (cvičení)
29.04.2020
Projektové řízení (přednáška)
29.04.2020
Připomínkování specifikací, zadání změnového řízení (cvičení)
13.05.2020
Team leading (přednáška)
13.05.2020
Continuous Integration - seznámení s nástrojem Jenkins (cvičení)
20.05.2020
Opakování/předtermín (přednáška)
20.05.2020
Obhajoba semestrálních úloh (cvičení)