Pokročilé aspekty softwarového inženýrství

Tento předmět si klade za cíl jasně a srozumitelně diskutovat základní aspekty softwarového inženýrství v praxi, na reálných projektech, ve skutečném životě.

Naší hlavní snahou je ilustrovat běžný projektový život tak, jak jej posluchač předmětu s největší pravděpodobností v blízké budoucnosti zažije a bude po zbytek své praxe prožívat. V průběhu semestru budou probrány jednotlivé oblasti softwarového inženýrství (od analýzy, architektury, přes konstrukci, testování, dokumentaci, PM, atd.) – vždy s potřebným teoretickým úvodem, ale současně s velkým důrazem na praxi, praktické zkušenosti a s řadou ukázek a příkladů.

Prohlédnout Sylabus předmětu


Informace pro posluchače

Přednáška i všechna cvičení se konají v budově MFF na Malostranském náměstí. Přednáška se koná v úterý v 15:40 – 17:10 v místnosti S4. Cvičení se koná v úterý v 17:2018:50 v místnosti SW2.


Semestr:

letní

Rozsah:

2/2 Z, Zk

Přednášející:

Tomáš Krátký, Bohumír Zoubek

Cvičící:

Vlastimil Jinoch, Martin Hasaj

Kód předmětu:

NSWI026

Uzavření předmětu:

Získaný zápočet a složená zkouška

Požadavky na zápočet:

Pro udělení zápočtu je nutné splnit povinnou docházku a odevzdat všechny úkoly ze cvičení (zpravidla 3) a odevzdat specifikaci netriviálního projektu v akceptovatelné podobě.

Požadavky na zkoušku:

Písemný test (cca 60 minut) a ústní zkouška (cca 15 až 30 minut). Ústní zkouška se bude konat v sídle Profinit na adrese Tychonova 2, Praha 6 – Hradčany.

plán přednášek a cvičení

20. 2. 2017
Úvod + softwarový proces (přednáška)
20. 2. 2017
Úvod + zadání (cvičení)
28. 2. 2017
Poptávky, nabídky, odhady, historie projektu (přednáška)
28. 2. 2017
Představení poptávky, dotazy (cvičení)
7. 3. 2017
Analýza a sběr požadavků (přednáška)
7. 3. 2017
Odhady pracnosti - odevzdání nabídky (cvičení)
14. 3. 2017
Architektura/design, příklady z praxe (přednáška)
14. 3. 2017
Prezentace nabídek (cvičení)
21. 3. 2017
Konstrukce (přednáška)
21. 3. 2017
Architektura a design (cvičení)
28. 3. 2017
Testování + QA (přednáška)
28. 3. 2017
Testování (cvičení)
4. 4. 2017
Co to znamená testovat internetové bankovnictví (přednáška)
4. 4. 2017
Mockování (cvičení)
11. 4. 2017
CM + Build + Prostředí (přednáška)
11. 4. 2017
Statická analýza kódu (cvičení)
18. 4. 2017
CM + Build + Prostředí - praktické ukázky (přednáška)
18. 4. 2017
CI + Selenium (cvičení)
25. 4. 2017
Řízení projektů (přednáška)
25. 4. 2017
PM (cvičení)
2. 5. 2017
Údržba a dokumentace (přednáška)
2. 5. 2017
CM - údržba (cvičení)
9. 5. 2017
Rezerva (přednáška)
9. 5. 2017
Zálohy, sw proces (cvičení)
16. 5. 2017
Přednáška na aktuální téma - dle dohody (přednáška)
16. 5. 2017
Rezerva (cvičení)
23.5.2017
Předtermín (přednáška)