Pokročilé aspekty softwarového inženýrství

Tento předmět si klade za cíl jasně a srozumitelně diskutovat základní aspekty softwarového inženýrství v praxi, na reálných projektech, ve skutečném životě.

Naší hlavní snahou je ilustrovat běžný projektový život tak, jak jej posluchač předmětu s největší pravděpodobností v blízké budoucnosti zažije a bude po zbytek své praxe prožívat. V průběhu semestru budou probrány jednotlivé oblasti softwarového inženýrství (od analýzy, architektury, přes konstrukci, testování, dokumentaci, PM, atd.) – vždy s potřebným teoretickým úvodem, ale současně s velkým důrazem na praxi, praktické zkušenosti a s řadou ukázek a příkladů.

Prohlédnout Sylabus předmětu


Informace pro posluchače

Přednáška se koná ve středu v 17:20–18:50 v místnosti S9. Cvičení se koná ve čtvrtek v 17:20–18:50 v místnosti SU2.


Semestr:

letní

Rozsah:

2/2 Z, Zk

Přednášející:

Martin Hlavatý, Bohumír Zoubek

Cvičící:

Jonáš Klimeš, Dalibor Zeman, Šimon Rajčan

Kód předmětu:

NSWI026

Uzavření předmětu:

Získaný zápočet a složená zkouška

Požadavky na zápočet:

Studenti v rámci týmů (3–5 členů) postupně vytvoří nabídku na softwarové dílo dle zadání definovaného cvičícím, dále vytvoří specifikaci požadavků na základě předané implementace, doplní o automatické testy a další úkoly ze cvičení a výsledek obhájí v rámci prezentace na cvičení. Během cvičení průběžně demonstrují svůj postup, přičemž každý z výstupů je hodnocen a toto hodnocení určuje výsledné pořadí týmů (dobré umístění zvýhodňuje členy týmu při písemné části zkoušky). Zápočet je udělen všem členům týmů, u jejichž výstupů nebudou existovat kritické vady či zásadní nevypořádané připomínky (kritičnost vad a připomínek určuje cvičící). Cvičící může, na základě individuálního posouzení, udělit zápočet i při nesplnění výše uvedených podmínek (například když dojde k rozpadu týmu).

Požadavky na zkoušku:

Písemný test (cca 60 minut) a ústní zkouška (cca 15 až 30 minut). Zkouška se koná v sídle Profinit na adrese Tychonova 2, Praha 6 – Hradčany (zastávka tramvaje č. 22 Královský letohrádek).

plán přednášek a cvičení

16. 2. 2022
Přednáška: Úvod + softwarový proces
17. 2. 2022
Cvičení: Úvodní informace ke cvičením, požadavky na zápočet
23. 2. 2022
Přednáška: Poptávky, nabídky, odhady, historie projektu
24. 2. 2022
Cvičení: Semestrální úloha - zadání (poptávka)
2. 3. 2022
Přednáška: Analýza a sběr požadavků
3. 3. 2022
Cvičení: Odhady pracnosti
9. 3. 2022
Přednáška: Projektové řízení
10. 3. 2022
Cvičení: Semestrální úloha - představení nabídek
16. 3. 2022
Přednáška: Architektura / design, příklady z praxe
17. 3. 2022
Cvičení: Semestrální úloha - Hodnocení nabídek
23. 3. 2022
Přednáška: Fullstack
24. 3. 2022
Cvičení: Představení frameworků a kostry aplikace I
30. 3. 2022
Přednáška: Testování + QA
31. 3. 2022
Cvičení: Časté chyby specifikace + Představení frameworků a kostry aplikace II
6. 4. 2022
Přednáška: Co to znamená testovat internetové bankovnictví
7. 4. 2022
Cvičení: Představení frameworků a kostry aplikace III + ukázka reálného projektu
13. 4. 2022
Přednáška: Dokumentace a konfigurační řízení
14. 4. 2022
Cvičení: Simulovaný projektový status
20. 4. 2022
Přednáška: Release Management a DevOps
21. 4. 2022
Cvičení: Semestrální úloha - Připomínkování specifikací + Tajný úkol
27. 4. 2022
Přednáška: Údržba a rozvoj
28. 4. 2022
Cvičení: Release management - seznámení s nástrojem Docker
4. 5. 2022
Přednáška: Team leading
5. 5. 2022
Cvičení: Automatické testy - seznámení s nástrojem na testování webových aplikací (Selenium)
11. 5. 2022
Přednáška odpadá (Rektorský den)
12. 5. 2022
Cvičení: Azure DevOps
18. 5. 2022
Přednáška: SPI
19. 5. 2022
Cvičení: Závěrečné hodnocení semestrálních úloh