PŘÍPADOVÉ STUDIE

Vysoce efektivní rozvoj core systému pro 3 země

Pro pojišťovnu BNP Paribas Cardif jsme zajistili transparentní a rychlé přebrání klíčového systému, který využívají tři země. Následně jsme provedli mnohé optimalizace softwarového procesu a zvýšili technickou kvalitu systému tak, že se stal spolehlivým pilířem zákazníkova businessu. Díky optimálnímu procesu efektivnějšímu o 50 %, vysoké technické kvalitě systému a flexibilní velikosti zkušeného týmu dokážeme realizovat nové požadavky v krátkém čase a umožňujeme tak zákazníkovi být napřed před konkurencí.

Zobrazit případovou studii

Datová migrace core systémů telekomunikačního operátora

Pro O2 jsme v rámci rozsáhlého projektu Simple Online Company (SOC) připravili celkový plán a realizovali migraci dat z deseti vyřazovaných a upravovaných aplikací do sedmi nově spouštěných systémů. Součástí migrace dat bylo nejen fyzické přestěhování dat ze zdroje do cíle, ale i rozsáhlé transformace dat vynucené rozdílnou logikou původního a nového prostředí, změny vyplývající z významného zjednodušení produktového portfolia a zrušení nebo zavedení desítek tarifů, balíčků i doplňkových služeb.

Zobrazit případovou studii

Nové BI řešení pro zajišťovnu VIG Re

Pro VIG RE zajišťovnu, a.s. – jedinou zajišťovnu v ČR – Profinit implementoval nové BI řešení: datový sklad a podnikový reporting. Technologicky byla dodávka založena na databázovém řešení MS SQL Server s použitím vlastního Profinit frameworku pro efektivní vybudování DWH. Reporting je realizován na platformě SAP Business Objects. Díky zavedení BI řešení má VIG Re k dispozici pro rozhodování ve správné chvíli správné informace.

AI průvodce znalostní bází pro Raiffeisenbank

Raiffeisenbank CZ spustila v rámci své digitální strategie AI iniciativu s cílem zvýšit svou provozní efektivitu. Banka se obrátila na svého dlouhodobého strategického partnera, společnost Profinit, aby využila její zkušenosti a expertizu v oblasti AI a strojového učení. Výsledkem spolupráce byl návrh, implementace a spuštění AI asistenta. Vytvořený AI asistent umožňuje zaměstnancům dotazovat se v přirozeném jazyce a dostávat relevantní odpovědi založené na znalostní databázi firmy, čímž zvyšuje jejich produktivitu.

„Spolupráce se společností Profinit nám velice významně pomohla v našem úsilí o zlepšení provozní efektivity. Jejich expertiza v oblasti umělé inteligence a strojového učení v kombinaci s jejich strategickým a zodpovědným přístupem ke zpracování a zabezpečení dat předčily naše očekávání.“

Lukáš Mazánek, Chief Data Officer v Raiffeisenbank CZ

Zobrazit případovou studii

Monitoring pohledávek pro ČSOB

Pro banku ČSOB dodal Profinit strategické řešení REMOS (REceivables MOnitoring System) – monitoring pohledávek. V tomto projektu zajistil Profinit pro ČSOB specifikaci a implementaci na zakázku vytvořeného systému, který umožňuje klientům banky předkládat faktury v různých elektronických formátech a různými kanály bez nutnosti navštěvovat pobočku banky.

Zobrazit případovou studii

Migrace ETL a vyřazení starších technologií z provozu

Na základě dobré pověsti získané z projektů pro Českou spořitelnu byl Profinit vybrán pro náročný projekt „ODI Leaving“. Jeho cílem bylo migrovat velké množství procesů ETL, které připravují data pro datový sklad a analytickou platformu, do nového moderního prostředí, a také ukončit provoz staré a zastaralé technologie Oracle Data Integrator. Zásluhou Profinitu bylo úspěšně migrováno celkem 130 procesů a 1 200 mapování pro 3 interní zákazníky, což vedlo k výraznému zkrácení doby běhu ETL o mnoho strojových dnů. Vedlejším efektem bylo, že zákazník získal plně vyvinutý rámec pro automatizaci regresního testování, připravený k použití v dalších projektech. Díky ukončení používání technologie ODI bylo dosaženo přibližně 20% úspory nákladů.
Tým odborníků ze společnosti Profinit jsme si vybrali na základě našich předchozích velmi pozitivních zkušeností s podobnými migračními projekty, které již dříve realizovali v naší bance. Přestože jejich počáteční odhady složitosti a časové náročnosti byly poměrně optimistické, jak tomu často bývá, projekt nakonec trval déle vzhledem k celkové složitosti a rozsahu migrovaných procesů. S celkovým výsledkem a jejich profesionálním přístupem jsme však byli velmi spokojeni. Úspěšně jsme dosáhli všech stanovených cílů, včetně přibližně 20% úspory nákladů díky ukončení používání technologie ODI, a to na základě licenčních poplatků, zjednodušení architektury a infrastruktury, snížení T2M, zrychlení načítání dat a celkové stability řešení.“
Milan Prošek, Data Product Owner, Česká spořitelna

Zobrazit případovou studii

Vývoj kryptoměnové burzy Coinmate

V letech 2014 až 2023 jsme dodávali kompletní řešení pro jednu z největších kryptoměnových burz ve střední Evropě – Coinmate. Vývoj platformy probíhal iterativně a tak už po 6 měsících vývoje, v říjnu 2014, byla nová kryptoburza nasazena do produkčního prostředí. V průběhu let 2015 – 2023 pracovali konzultanti Profinitu spolu s interním týmem burzy na mnoha rozšířeních a souvisejících integracích, které se týkaly například onboardingu klientů, obchodování a marketingu. Jednou z největších výzev projektu bylo navrhnout a vyvinout obchodovací jádro, které by zajišťovalo zadávání nákupních a prodejních pokynů a jejich párování.

„Tým odborníků z Profinitu pro nás vytvořil kryptoměnovou burzu na základě našich požadavků úplně od základů. Navrhli komplexní řešení, které jsme úspěšně realizovali, a pomohli nám jej dále rozvíjet. Díky jejich zkušenostem z bankovního prostředí jsme měli zajištěné vysoké zabezpečení burzy. Konzultanty Profinitu vnímáme také jako důležité partnery, kteří nám pomohli přijmout klíčová rozhodnutí pro další rozvoj naší obchodní platformy.“

Roman Valihrach, zakladatel Coinmate

On-line doplňkové penzijní spoření na klíč

Pro Českou spořitelnu – penzijní společnost, Profinit vyvinul na zakázku informační systém, který umožňuje kompletní elektronické sjednání doplňkového penzijního spoření. Klienti tak nemusí cestovat na pobočku a místo toho si sami vytvoří kalkulaci, identifikují se a sjednají smlouvu podle svých představ.

Zobrazit případovou studii

Big data technologie pro TOP 5 banku

Dodali jsme kompletní big datový stack založený na Hadoop a Apache Spark for jednu z největších evropských bank.

Datové schránky efektivně i ve velké organizaci

České spořitelně jsme dodali systém zabezpečující komunikaci banky s okolním světem přes datovou schránku. Projekt byl řešen ve dvou etapách, kde v rámci první etapy byla implementována funkcionalita pro příjem zpráv z DS a následně jejich automatická distribuce na příslušná oddělení a dále „na stoly“ jednotlivým zpracovatelům. Druhá etapa pak řeší proces přípravy odpovědi a odesílání digitálně podepsaných zpráv přes ISDS. Aplikace tak pokrývá úplnou B2B digitální komunikaci. Hlavními uživateli aplikace jsou oddělení exekucí a právní, která zpracovávají denně více než 3 000 zpráv.

Burzovní portál na digitální měny

Pro společnost CONFIRMO LTD. jsme dodali burzovní portál pro obchodování s měnami Bitcoin a dolar (viz https://coinmate.io). Portál umožňuje správu uživatelských účtů, vklady a výběry (pomocí integrace na platební brány) jak dolarů tak bitcoinů a hlavně nákup a prodej bitcoinů za dolary realizované mezi uživateli portálu. Nedílnou součástí portálu je sekce pro administrátory. Cílem projektu bylo vytvořit robustní platformu umožňující další rozvoj. Technologicky je portál řešený jako aplikace v jazyce Java rozdělená do dvou modulů (frontend a backend). Dále je využita řada Java frameworků, jako například Spring, ZKoss, Ehcache, MyBatis. Oba moduly aplikace jsou provozovány na aplikačním kontejneru Apache Tomcat a aplikace je přístupná přes webový server Apache. Veškerá data jsou uložena v databázi Oracle.

Systém pro správu pojistných smluv ČSOB

Pro ČSOB Pojišťovnu jsme vyvinuli core systém neživotního retail pojištění, který je v ostrém provozu již od roku 2004. Základním rysem systému je vysoká míra konfigurovatelnosti, což vede k dlouhodobě nízkým nákladům na údržbu stejně jako na krátký čas uvedení produktu na trh. Například každý nový pojišťovací produkt je v systému vytvořen konfigurací systému a nikoliv dalším vývojem. To umožňuje pojišťovně podporovat její obchodní aktivity podle aktuální marketingové strategie a rychle se přizpůsobit požadavkům trhu, přičemž doba implementace nového produktu je otázkou týdnů až dnů.

Kritický systém integrující data z provozních systémů Letiště Praha

Profinit pro Letiště Praha, a.s. (respektive Správu Letiště Praha, s.p.) vytvořil a udržuje systém Central Airport Operational Database (CAODB). V CAODB se integrují a publikují data z/do provozních systémů, jako jsou například systém pro plánování zdrojů (RMS), baggage-handling systém či systém pro zobrazení informací pro cestující. Díky CAODB jsou klíčová provozní data na jednom místě, což umožnilo mimo jiné efektivní implementaci metodologie CDM (Collaborative Decision Making), za kterou Letiště Praha a Profinit spolu s dalšími partnery získali v roce 2011 ocenění „IT Projekt roku“ udělované Českou asociací manažerů informačních technologií (CACIO). Systém CAODB je pro provoz kritický, proto k němu Profinit poskytuje technickou podporu v režimu 24/7 s velmi striktními SLA.

Klíčový BI partner

Profinit od roku 2005 kontinuálně spolupracuje s Komerční bankou v oblasti Business Intelligence (dále jen BI). Realizované projekty představují široké portfolio konzultačních služeb v oblasti vývoje BI/DWH řešení, ale také infrastruktury a provozu. Klíčovými projekty v posledních letech byly například migrace a rozvoj manažerského informačního systému, či BI řešení pro útvary řízení rizik a distribuci. Objem služeb se pohybuje v řádu několika tisíc MDs ročně, větší část prací je kontrahována formou fixních dodávek. Profinit představuje pro KB v oblasti BI spolehlivého dlouhodobého partnera.

Business koncept jako podklad pro rozhodnutí o účelu investice do plánování

Profinit vypracoval studii strategického plánování, rozpočtování a forecastingu pro významnou českou bankovní společnost. Výstupem byl business a controllingový koncept plánování obsahující návrh logické struktury, procesu plánu, ergonomie nového řešení a vyhodnocení a doporučení SW podpory včetně doporučeného plánu implementace. Zákazník získal přehledný, jednotný a hlavně strukturovaný pohled na problematiku, návrh logické struktury řešení s respektem na dlouhodobý rozvoj, konkrétní doporučení pro iterativní vývoj vycházející z konkrétních zkušeností, reálné odhady nároků na čas i kapacity. Koncept se stal podkladem pro fundované rozhodnutí a obhajobu investice do modernizace plánování a forecastingu.

Posun finančního řízení od rutinního reportingu ke strategickému rozhodování

Pro významnou společnost pod striktním regulatorním dohledem jsme navrhli a postavili komplexní framework na podporu finančního plánování, manažerského reportingu a datových analýz. Na technologii IBM Cognos jsme vybudovali moderní řešení, které pokrývá celý byznys model společnosti. Brand manažeři modelují očekávané hrubé výnosy na základě driverů, nákladoví gestoři plánují v detailu řežii, controlling na vše dohlíží, kooperuje s business vlastníky, hlídá ziskovost a cash flow přes různé pohledy. Management má k dispozici pravidelný dashboard o plnění cílů. Díky našemu řešení získává CFO detailní přehled o klíčových faktorech, které generují výnosy, náklady nebo mají významný vliv na cash flow. Stává se “finančním poradcem” společnosti, neboť má k dispozici konkrétní čísla pro argumentaci při rozhodování o efektu jednotlivých rozvojových aktivit na finanční výsledky společnosti.

Krátký time to market pro elektronickou peněženku a platební bránu Paysec

Profinit převzal rozvoj a údržbu elektronické peněženky a platební brány Paysec bez součinnosti předchozího dodavatele. Během jednotek týdnů se nám podařilo celý systém převzít, stabilizovat jeho softwarový proces a vybudovat zkušený tým odborníků. Následně se nám podařilo zredukovat velkou frontu požadavků na novou funkcionalitu a tím výrazně snížit time to market.

Největší internetové bankovnictví v ČR o 30 % úsporněji

Pro Českou spořitelnu jsme zajistili kompletní systémovou integraci systému internetového bankovnictví, který v České republice používalo více než 1,6 milionu uživatelů. Díky optimalizaci procesů a kvalitnímu týmu se nám podařilo dosáhnout 30% úspor oproti předchozímu stavu, takže zákazník mohol významně ušetřit a nebo mít za stejné peníze mnohem více nových funkcionalit.

Integrace ESB s důrazem na zachování minimálních nákladů implementace

Pro společnost ČSOB Leasing jsme vybudovali novou integrační platformu Enterprise Service Bus (ESB) zahrnující propojení tří interních systémů a jedné externí aplikace. K realizaci tohoto projektu byla vybrána integrační platforma Profinit ESB sestávající z robustních open-source komponent. Podařilo se nám úspěšně propojit aplikace a sloučit toků dat z různých systémů do jediné integrační platformy. Klient získal efektivní, dokonale funkční a cenově přijatelné řešení postavené na open source komponentách, jehož kvalita je srovnatelná s komerčními produkty, kdy není nucen hradit žádné licenční poplatky spjaté s užitím námi zvoleného integračního řešení.