Softwarové inženýrství pro praxi

Tento předmět si klade za cíl jasně a srozumitelně diskutovat základní aspekty Softwarového inženýrství v praxi, na reálných projektech, ve skutečném životě.

Naší hlavní snahou je ilustrovat běžný projektový život tak, jak jej posluchač předmětu s největší pravděpodobností v blízké budoucnosti zažije a bude po zbytek své praxe používat.

V průběhu semestru budou probrány jednotlivé oblasti Softwarového inženýrství (od analýzy, architektury, přes konstrukci, testování, dokumentaci, PM, atd.) – vždy s potřebným teoretickým úvodem, ale současně s velkým důrazem na praxi, praktické zkušenosti a s řadou ukázek a příkladů.

Prohlédnout Sylabus předmětu


Informace pro posluchače

Přednáška se koná v pondělí v 18:00–19:30 v KN-E:126. Cvičení se koná v KN-E:311 v úterý v 16:15-17:45 nebo v 18:00–19:30.

Semestr:

zimní 2022/2023

Rozsah:

2+2c, Z, Zk

Přednášející:

Martin Hlavatý

Cvičící:

Šimon Rajčan, Dalibor Zeman, Martin Mareš

Kód předmětu:

A4M33SEP

Uzavření předmětu:

Získaný zápočet a složená zkouška

Požadavky na zápočet:

Studenti v rámci tříčlenných týmů postupně vytvoří nabídku na softwarové dílo dle zadání definovaného cvičícím, dále vytvoří specifikaci požadavků, dílo implementují a demonstrují splnění definovaných kvalitativních parametrů. V rámci cvičení průběžně demonstrují svůj postup, přičemž každý z výstupů je hodnocen a toto hodnocení určuje výsledné pořadí týmů (dobré umístění zvýhodňuje členy týmu při písemné části zkoušky). Zápočet je udělen všem členům týmů, u jejichž výstupů nebudou existovat kritické vady či zásadní nevypořádané připomínky (kritičnost vad a připomínek určuje cvičící). Cvičící může, na základě individuálního posouzení, udělit zápočet i při nesplnění výše uvedených podmínek (například když dojde k rozpadu týmu).

Požadavky na zkoušku:

Písemný test (cca 60 minut) a ústní zkouška (cca 15 až 30 minut). Hodnoceni podle platné klasifikační stupnice ČVUT. Ústní zkouška se bude konat v sídle Profinit na adrese Tychonova 2, Praha 6 – Hradčany. Každý člen nejlepšího týmu získá 21% bodů k hodnocení písemné zkoušky, každý člen druhého nejlepšího týmu 14% bodů a každý člen třetího nejlepšího týmu 7% bodů – body se zaokrouhlí na celé číslo podle standardních pravidel zaokrouhlování. V případě existence méně než 4 týmů neobdrží členové posledního týmu žádné body, členové předposledního týmu obdrží 7% bodů a (existují-li) členové třetího týmu od konce 14% bodů k hodnocení písemné zkoušky.

plán přednášek a cvičení

19. 9. 2022
Přednáška: Úvod + softwarový proces
20. 9. 2022
Cvičení: Úvodní informace ke cvičením, požadavky na zápočet
26. 9. 2022
Přednáška: Poptávky, nabídky, odhady, historie projektu
27. 9. 2022
Cvičení: Semestrální úloha - zadání (poptávka)
3. 10. 2022
Přednáška: Analýza a sběr požadavků
4. 10. 2022
Cvičení: Odhady pracnosti
10. 10. 2022
Přednáška: Projektové řízení
11. 10. 2022
Cvičení: Semestrální úloha - představení nabídek
17. 10. 2022
Přednáška: Architektura / design, příklady z praxe
18. 10. 2022
Cvičení: Semestrální úloha - Hodnocení nabídek
24. 10. 2022
Přednáška: Konstrukce
25. 10. 2022
Cvičení: Představení frameworků a kostry aplikace I
31. 10. 2022
Přednáška: Testování + QA
1. 11. 2022
Cvičení: Představení frameworků a kostry aplikace II
7. 11. 2022
Přednáška: Co to znamená testovat internetové bankovnictví
8. 11. 2022
Cvičení: Představení frameworků a kostry aplikace III
14. 11. 2022
Přednáška: Dokumentace a konfigurační řízení
15. 11. 2022
Cvičení: Projektové řízení
21. 11. 2022
Přednáška: Release Management a DevOps
22. 11. 2022
Cvičení: Semestrální úloha - Připomínkování specifikací
28. 11. 2022
Přednáška: Údržba a rozvoj
29. 11. 2022
Cvičení: Release management - seznámení s nástrojem Docker
5. 12. 2022
Přednáška: Teamleading
6. 12. 2022
Cvičení: Testování
12. 12. 2022
Přednáška: SPI
13. 12. 2022
Cvičení: Continuous Integration
9. 1. 2023
Opakování/předtermín
10. 1. 2023
Cvičení: Vyhodnocení semestrálních úloh