Softwarové inženýrství pro praxi

Tento předmět si klade za cíl jasně a srozumitelně diskutovat základní aspekty Softwarového inženýrství v praxi, na reálných projektech, ve skutečném životě.

Naší hlavní snahou je ilustrovat běžný projektový život tak, jak jej posluchač předmětu s největší pravděpodobností v blízké budoucnosti zažije a bude po zbytek své praxe používat.

V průběhu semestru budou probrány jednotlivé oblasti Softwarového inženýrství (od analýzy, architektury, přes konstrukci, testování, dokumentaci, PM, atd.) – vždy s potřebným teoretickým úvodem, ale současně s velkým důrazem na praxi, praktické zkušenosti a s řadou ukázek a příkladů.

Prohlédnout Sylabus předmětu


Informace pro posluchače

Přednáška se koná v pondělí18:00 –  19:30 v místnosti E-126. Cvičení 1 se koná ve středu 16:15 – 17:45v místnosti E220. Cvičení 2 se koná ve středu v 18:00 – 19:30 v místnosti E220.

Přednáška i všechna cvičení se konají v budově ČVUT FEL na Karlově náměstí.

Semestr:

zimní 2017/2018

Rozsah:

2+2c, Z, Zk

Přednášející:

Bohumír Zoubek

Cvičící:

Martin Hasaj, Václav Hrdina

Kód předmětu:

A4M33SEP

Uzavření předmětu:

Získaný zápočet a složená zkouška

Požadavky na zápočet:

Vytvoření specifikace menší aplikace nebo změnového řízení pro větší systém (rozsah max do 10 stran), vytvoření nabídky a její prezentace, vyřešení všech úkolů ze cvičení, maximálně 3 absence na cvičeních.

Požadavky na zkoušku:

Písemný test (cca 60 minut) a ústní zkouška (cca 15 až 30 minut). Hodnoceni podle platné klasifikační stupnice ČVUT. Ústní zkouška se bude konat v sídle Profinit na adrese Tychonova 2, Praha 6 – Hradčany.

Důležité termíny

24. 10. 2017 Odevzdat nabídku a prezentaci
14. 11. 2017 Odevzdat 1. verzi specifikace
28. 11. 2017 Odevzdat 2. verzi specifikace
5. 12. 2017 Odevzdat mocky
12. 12. 2017 Odevzdat implementaci
19. 12. 2017 Odevzdat testy
2. 1. 2018 Odevzdat Jenkins
9. 1. 2018 Odevzdat finální specifikaci

Příprava na cvičení

11. 10. 2017 Dotazy
18. 10. 2017 Dotazy
8. 11. 2017 JAVA + JUNIT
22. 11. 2017 Selenium IDE, Mockeeto, Membrane Proxy
29. 11. 2017 Docker
6. 12. 2017 Jenkins + FindBugs, Checkstyle

plán přednášek a cvičení

2. 10. 2017
Přednáška: Úvod + softwarový proces
4. 10. 2017
Cvičení: Úvod + zadání
9. 10. 2017
Přednáška: Poptávky, nabídky, odhady, historie projektu
11. 10. 2017
Cvičení: Poptávky, nabídky, dotazy
16. 10 2017
Přednáška: Analýza a sběr požadavků
18. 10. 2017
Cvičení: Odhady pracnosti
23. 10. 2017
Přednáška: Architektura / design, příklady z praxe
25. 10. 2017
Cvičení: Architektura a design
30. 10. 2017
Přednáška: Konstrukce
1. 11. 2017
Cvičení: Prezentace nabídek
6. 11. 2017
Přednáška: Testování + QA
8. 11. 2017
Cvičení: Analýza a konstrukce, unit testy
13. 11. 2017
Přednáška: Co to znamená testovat internetové bankovnictví
15. 11. 2017
Cvičení: Testování - příprava testovacích scénářů
20. 11. 2017
Přednáška: CM + Build + Prostředí
22. 11. 2017
Testování - Automatizace testování, selenium
27. 11. 2017
Přednáška: CM + Build + Prostředí - praktické ukázky
29. 11. 2017
Cvičení: Konfigurační řízení a Docker
4. 12. 2017
Přednáška: Řízení projektů
6. 12. 2017
Cvičení: Jenkins a statická analýza kódu
11. 12. 2017
Přednáška: Údržba a dokumentace
13. 12. 2017
Cvičení: Konzultace
18. 12. 2017
Přednáška: Rezerva na doplňující téma nebo rozšíření informací o oblasti dle preference studentů
20. 12. 2017
Cvičení: PM - projektový plán, WBS
3. 1. 2018
Cvičení: Dokumentace, zálohování a recovery
8. 1. 2018
Zkouška (předtermín)
10. 1. 2018
Cvičení: Konzultace, Zápočty
15. 1. 2018
Zkouška
22. 1. 2018
Zkouška
29. 1. 2018
Zkouška