IT oddělení Raiffeisenbank a společnost Profinit oznamují strategickou spolupráci v oblasti AI. Pro banku se jedná o možnost obohatit znalosti a zkušenosti svých odborníků o mnohaleté zkušenosti týmu Profinitu.

„Tato strategická spolupráce je logickým vyústěním úspěšných projektů za několik posledních let, kde jsme již měli možnost spolupracovat. Projekty jako první zavedení big-datové platformy Hadoop nebo daty řízené cílení kampaní nám ukázaly, že spolupráce se zkušeným partnerem nám pomáhá akcelerovat využití dat pro náš byznys,“ říká Vladimír Matouš, CIO v Raiffeisenbank.

„Velmi si vážím důvěry Raiffeisenbank v náš datový tým a věřím, že se nám společně podaří smysluplně využít AI v mnoha oblastech fungování banky. Jedním z příkladů může být využití velkých jazykových modelů jako např. ChatGPT pro optimalizaci procesů, což se projeví třeba na ještě lepší obsluze klientů. Nebo také využití pokročilých algoritmů pro cílenější nabídku služeb a produktů klientům. To vše nejen z pohledu pokročilých algoritmů, ale také s důrazem na následný provoz takto vzniklých řešení v dlouhodobém horizontu,“ vysvětluje Bohumír Zoubek, Services & Products Director v Profinitu.

Součástí strategické spolupráce je také RB AI Data Lab, která je určená pro vysokoškolské studenty zajímající se o umělou inteligenci (AI), data science a strojové učení. V laboratoři mají studenti příležitost pracovat na reálných případech z praxe; mohou například zpracovat diplomové práce a získat první zkušenosti s využitím AI v praxi a agilním řízením projektů, což jim následně otevře nové příležitosti na pracovním trhu. Toto spojení akademie s byznysem je důležitým krokem k posílení výzkumu a aplikace umělé inteligence v České republice.

„AI Data Lab je mnohem více než jen laboratoř – je to křižovatka, kde se setkává akademický výzkum s reálným světem. Přináší to nejen nové příležitosti pro studenty, ale také nastavuje nový standard pro to, jak by měla vypadat spolupráce mezi univerzitami a průmyslem. Projekty, na kterých studenti v AI Data Labu pracují, jsou reálné problémy, jež bankovní a technologický sektor řeší každý den. Práce na těchto projektech je proto nejen užitečná pro osobní rozvoj studentů, ale také pro budoucí směřování celého odvětví,“ říká Lukáš Mazánek, CDO v Raiffeisenbank.

O společnosti Raiffeisenbank

Raiffeisenbank působí na českém bankovním trhu od roku 1993 a patří mezi největší banky na tuzemském trhu. Je to česká banka s rakouským vlastníkem. Sídlo je v České republice, řídí se pravidly podnikání nastavenými Českou národní bankou a je jednou z pěti nejvýznamnějších tzv. “systémově významných bank”, na které jsou Českou národní bankou kladeny nejvyšší požadavky na finanční sílu a stabilitu. Podnikání české Raiffeisenbank se odehrává v České republice, případně v EU.

O společnosti Profinit

Společnost Profinit sídlí v Praze a od roku 1998 je předním poskytovatelem služeb v oblasti vývoje softwaru na zakázku, správy dat, business intelligence, data science a umělé inteligence a. Díky svým delivery centrům v České republice a na Slovensku poskytuje v současnosti služby klientům v celé střední a západní Evropě, a to především v odvětvích bankovnictví a financí, pojišťovnictví, fintech, farmacie, telco a utility. Profinit spolupracuje se společnostmi z Velké Británie, Německa, Rakouska, České republiky, Belgie, Nizozemska a Dánska. Společnost v současné době zaměstnává více než 600 IT vývojářů a v roce 2022 dosáhla obratu 36 milionů eur.