Documentation

ČLÁNKY

 • NASA Software Documentation Standard – NASA standard pro tvorbu projektové dokumentace; poskytuje framework a model pro záznam podstatných informací během celého žitovního cyklu softwarového systému i během údržby. Součástí standardu jsou i tzv. DIDs (Data Item Description, de-facto templates, které popisují strukturu dokumentu a nároky na jeho obsah) pro všechny potřebné projektové dokumenty, jako např.
  • plán projektu,
  • plán rizik,
  • specifikaci požadavků,
  • specifikace architektury,
  • uživatelská příručka,
  • a mnoho dalších …

Všechny odkazované materiály jsou poskytnuty výhradně za účelem výuky softwarového inženýrství.

© Of Respective Parties 2007-2009