V letním semestru letos přednášíme 3 různé IT předměty

Letos si studenti pražských vysokých škol v IT oborech mohou zapsat tři různé předměty, které přednáší naši kolegové z Profinitu. K  tradičním předmětům, které se zabývají procesem softwarového vývoje a podnikovými informačními systémy, letos přibyl předmět zaměřený na technologie velkých dat.

Na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy si studenti mohou zapsat náš „zásadní“ předmět s názvem Pokročilé aspekty softwarového inženýrství (kód NSWI026). Klade si za cíl jasně a srozumitelně představit praxi softwarového inženýrství. Naší snahou je ilustrovat běžný projektový život tak, jak jej posluchač předmětu s největší pravděpodobností v blízké budoucnosti zažije a bude po zbytek své praxe prožívat. V průběhu semestru jsou probrány jednotlivé oblasti softwarového inženýrství (od analýzy, architektury, přes konstrukci, testování, dokumentaci, PM, atd.) – vždy s potřebným teoretickým úvodem, ale současně s velkým důrazem na praktické zkušenosti a s řadou ukázek a příkladů z reálných projektů.

Na fakultě informačních technologií ČVUT přednášíme kurz „Pokročilé informační systémy“ (kód MI-PIS). První část přednášek diskutuje význam informačních systémů v organizaci, vliv IT na business strategie podniků a popisuje infrastrukturu jako základ podniku. Další část pokrývá konkrétní prvky obecné architektury, zejména data management, systémy pro správy znalostí a dokumentů, systémy pro řízení vztahu se zákazníky, manažerské informační systémy a jak tyto systémy v podniku integrovat. V závěru kurzu se pak zaměříme na informační agendové systémy komerční sféry a systémy veřejné správy.

Novinkou je předmět „Technologie pro velká data“, který otevíráme na Elektrotechnické fakultě ČVUT (kód A4M33BDT). Cílem je seznámit studenty s novými trendy a technologiemi pro uchovávání, správu a zpracování velmi rozsáhlých dat (big data). Zaměříme se na architekturu a aplikace systémů pro správu velkých dat. Studenti si osvojí celistvý pohled na ekosystém technologií od výběru hardware infrastruktury, procesu extrakce, transformace a načítání dat přes jejich uložení, správu a analýzu až po pokročilé metody datové vědy a strojového učení pro zpracování dat a následné aplikace výsledků v byznysu.

Zařazením dalšího předmětu rozšiřujeme naši, už tak rozsáhlou, spolupráci a partnerství s vybranými univerzitami. Podílíme se na výzkumných projektech, vedeme diplomové práce, pořádáme soutěž o nejlepší IT diplomovou práci IT SPY a v neposlední řadě podporujeme školy i finančně. Máme zájem, aby absolventi technických škol byli na skvělé úrovni. Ať už se stanou v budoucnu našimi kolegy ;), budou našimi partnery na straně zákazníků nebo jakkoliv jinak působit v našeho oboru.