Téma: Myslíme si

Jak efektivně vyvíjet software v období nedostatku vývojářů? Zapomeňte na bodyshop!

Šestidílný seriál našeho CEO, Tomáše Pavlíka, o tom, jakým zásadním chybám se vyhnout při hledání vývojářů do vašeho týmu nebo při nakupování služeb v oblasti vývoje software na zakázku v období, kdy celá Evropa trpí velkým nedostatek kvalifikovaných softwarových inženýrů. Další díl seriálu navazuje na první radu, která zní – Respektujte známá fakta! Tedy, že nepřesnost odhadů pracnosti, nákladů, času je v době, kdy se odhady …

Jak efektivně vyvíjet software v období nedostatku vývojářů? Respektujte známá fakta!

Zahajujeme seriál textů Tomáše Pavlíka, který nabídne doporučení, jakým zásadním chybám se vyhnout při hledání vývojářů do vašeho týmu nebo při nakupování služeb v oblasti vývoje software na zakázku v období, kdy celá Evropa trpí velkým nedostatek kvalifikovaných softwarových inženýrů. V posledních 2-3 letech se na sociálních sítích mezi vývojáři objevil nový fenomén. Všichni se baví nad trapnými schůzkami s nekompetentními recruitery, nad hloupými nabídkami od …

Jak si vybrat správného zaměstnavatele v ICT

V roce 2020 bude v Evropské unii chybět 500 000 až milion profesionálů v oboru ICT. Česká republika v tom není žádnou výjimkou a s nedostatkem kvalifikovaných lidí se potýká už dva roky. Profesionálové v ICT se tak dostali do situace, kdy si mohou zaměstnavatele vybírat. Často však neví jak a jsou potom zbytečně zklamání. Informační a telekomunikační odvětví v České republice výrazně roste několikátým rokem po sobě. Může za to takzvaná …

V ČR pracuje v IT jen 7% žen. Soutěž IT SPY dokazuje, že je to škoda

V České republice jsme  s podílem 7 %žen zaměstnaných v IT oborech druzí nejhorší v Evropě. A toto číslo navíc každoročně klesá. Přitom na některých pracovních pozicích jsou  ženy preferovány kvůli lepší schopnosti komunikace se zákazníkem nebo obchodním partnerem. Problém začíná už na školách, kde je trvale  malý počet studentek informačních technologií. Jejich zastoupení se na IT oborech pohybuje okolo 16 % K popularizaci studia IT oborů pro ženy přispívá …

Tomcat vládne všem

I když je dnes moderní diskutovat o potřebnosti Java aplikačních serverů vůbec, většina webových aplikací se stále na aplikační server nasazuje. Výběr aplikačního serveru je důležitým rozhodnutím, které má velký vliv na architekturu i na průběh zákaznických projektů. Při diskuzích s kolegy i zákazníky často slýchám výhrady typu „Tomcat není aplikační server“ nebo „Opravdu velký web nemůže běžet pod Tomcatem“. Tento článek se pokusí podobné …

Jak snadno a rychle změnit ORM framework u produkční aplikace

Volba frameworku pro mapování objektového a relačního modelu (ORM) je velmi důležitá na začátku vývoje každého projektu, protože zásadně ovlivňuje návrh struktury systému. V dnešní době se nejčastěji pro tyto účely využívá řešení MyBatis, Spring JDBC a Hibernate. Zatímco MyBatis a Spring JDBC jsou založené na definici SQL dotazu a mapování sloupců na cílové objekty, tak Hibernate je implementací Java Persitence API, která přímo definuje, …

Srovnání Java aplikačních serverů

Proč srovnávat? Výběr aplikačního serveru je důležitým rozhodnutím, které má velký vliv na architekturu i průběh zákaznických projektů. V prostředí, kde zákazník nemá jednoznačnou preferenci, je třeba mít kritéria a vodítka, jak aplikační server vybrat. Představení takových kritérií je cílem tohoto článku. Výsledkem srovnání není jednoznačně vyhodnocený nejlepší kandidát. Bez zohlednění konktextu konkrétního zákazníka a projektu takový výběr není možný. Cílem článku je proto …

Lze použít údaje ze sociálních sítí jako důkaz?

Minulý týden mi v emailové schránce přistál zajímavý email od mě naprosto neznámé firmy X1Discovery. Byla v něm překvapivá informace, že již 689 soudních případů využilo při vynášení rozsudku dat ze sociálních sítí. Nutno dodat že jde výhradně o rozsudky z USA. Při průzkumu případů jsem zjistil, že šlo o Facebook (304), Myspace (315), Linkedin (39)  a Twitter (30). Každý je tak trochu exhibicionista a občas se tak …

BigData – další vzestup zájmu nebo nenaplněná očekávání?

O tématice BigData toho již bylo v posledním roce či dvou napsáno mnoho a BigData se postupně stala jedním z mnoha zprofanovaných „buzzwords“. Jaká budoucnost tedy čeká „velká data“ v roce 2013? Bohužel až příliš mnoho času strávila doposud celá data management komunita diskusí nad technickými aspekty konceptu BigData, příliš často se skloňovala témata jako Hadoop, Map&Reduce, data clusters, NoSQL a další. Vedly a vedou se diskuse, o kolik …

NHibernate nebo Entity Framework? (díl č. 2)

Tento díl našeho blogu navazuje na porovnání základních vlastností ORM frameworků a věnuje se jejich dalším vlastnostem, které považujeme za důležité. Na závěr jsme shrnuli základní poznatky a uvádíme doporučení, kdy který framework použít. Porovnání přístupu k vývoji Při vývoji je potřeba udržovat jak entitní vrstvu, tak mapování a také databázové schéma. Následující tabulka shrnuje možnosti frameworků.   NHibernate Entity Framework Code first Přístup, …