Pokročilé informační systémy

Kurz je zaměřen na význam informačních systémů v organizaci, ukázky základních komponent architektury v podniku a ukázky agendových systémů komerční a státní sféry.

První část přednášek diskutuje význam informačních systémů v organizaci, vliv IT na business strategie podniků a popisuje infrastrukturu jako základ podniku.

Další část pokrývá konkrétní prvky obecné architektury, zejména data management, systémy pro správy znalostí a dokumentů, systémy pro řízení vztahu se zákazníky, manažerské informační systémy a jak tyto systémy v podniku integrovat.

Poslední přednášky se pak zaměří na informační agendové systémy komerční sféry a systémy veřejné správy.

Studenti se také dozvědí o životním cyklu tvorby informačních systémů a správy systémů.

Po absolvování kurzu budou studenti umět odpovědět, co znamenají zkratky:
CMS, CPM, CRM, DBMS, DMS, DWH, ERP, ESB, GIS, KMS, MDM, MIS, ODS, SCM,


Semestr:

ČVUT FIT v Praze – letní

Informace pro posluchače:

Přednáška se koná v úterý od 16:15 do 17:45

Cvičení se konají jednou za 14 dní také v úterý od 18:00 do 19:30 a začínají po 2. přednášce

Sylabus:

https://edux.fit.cvut.cz/courses/MI-PIS/

Uzavření předmětu:

Složená zkouška

Požadavky na zkoušku:

Písemný test (dvacet otázek ze seznamu ABC).


Osnova přednášek

 

1. Úvod do informačních systémů v podniku

 • definice a význam informačních systémů v organizaci
 • digitální transformace – probíhající změny a rostoucí význam IT pro
 • dosahování obchodních úspěchů
 • koncept digitální firmy
 • technologický a business pohled na informační systém
 • komplexní klasifikace informačních systémů (druhy, typy, funkční oblasti, uživatelé)
 • definice a význam business procesů, vztah k informačním systémům
 • hlavní typy enterprise aplikací a jejich význam

2. Informační systémy a strategie podniku

 • definice a význam organizace
 • vliv informačních technologií na organizaci
 • business strategie, business model, value-chain model
 • vliv informačních technologií na business strategii
 • fenomény business ekosystém a network economics
 • organizace v éře digitální ekonomiky, digitální firma
 • nové digitální business modely
 • kategorie B2C, B2B a C2C

3. IT infrastruktura jako základ architektury podniku

 • definice IT infrastruktury a její význam pro organizaci
 • historický vývoj IT infrastruktury od mainframe ke cloud computingu
 • technologické drivery vývoje IT infrastruktury (Mooreův zákon a další)
 • základní komponenty IT infrastruktury
 • IaaS, PaaS, SaaS a další trendy moderní IT infrastruktury
 • řízení investic do infrastruktury, TCO
 • Vývoj IS spolu s růstem firmy.
 • První řešíme -účetnictví, správu zákazníků, reporting
 • IT obecná architektura, když už wiki nestačí

4. Systémy pro řízení vztahů se zákazníky

 • „zákazník“, „dodavatel“, „vztahy a interakce mezi nimi“, „jak v tom může pomoci software“
 • telco – sjednání smlouvy a vazba na software, hovor, fakturace, zaslání faktury, úhrada, reklamace úhrady a vazba na software, využití call centra a vazba na software, routing na operátory, zpracování požadavku, mkt nabídky a retence, vazba na software, CRM, call centrum, kampaň management; pojmy zákazník, smlouva, profil služeb, kontaktní historie, evidence komunikace
 • energo – sjednání smlouvy, vazba na software, vypíchnutí společných bodů s telco, odečet elektřiny, fakturace, úhrada, reklamace úhrady a vazba na software, vypíchnutí společných bodů s telco, využití call centra, rozšíření o samoobslužné kanály, mkt nabídky a retence, vypíchnutí společných bodů s telco, rozšření o analytiku, scoring a segmentaci
 • Software: CRM, call centrum, CTI, IVR, samoobslužné kanály, DWH, ODS, BI, DMS
 • Trendy: cloudové systémy pro CRM, SaaS
 • Marketing 3.0, digitální a nedigitální kanály, omni-channel, BigData“

5. Systémy správy dokumentů a systémy správy znalostí

 • Systémy správy dokumentů (DMS)
 • Systémy správy znalostí (KMS)
 • Dimenze znalostí
 • Proces správy znalostí (systémy a procesy)
 • Celopodnikový systém
  • Strukturovaný znalostní systém (KWorld’s)
  • Polostrukturovaný znalostní systém (Hummingbird’s)
  • Síťový znalostní systém (AskMe)
  • Technologie: Portály, Kolaborační systémy, LMS
 • Pracovní systémy (CAD, GIS)
 • Inteligentní techniky (Data mining, UI, fuzzy, inteligentní agenti (P&G’s Supply Chain Network), expertní systémy, neuronové sítě, genetické algoritmy)

6. Podniková integrace (BPM, SOA, …)

 • Integrace aplikací – proč
 • Jak (Ručně, Datová, Aplikační, ESB, UI (mash-ups))
 • SOA (vzory synchronní, asynchronní, publish-subscribe)
 • Techniky (WS, XML, SOAP, WSDL, UDDI, REST, starší technologie á la Java RMI a RPC, message brokers)
 • ESB (Talend + ukázky)
 • Vnitropodniková integrace (k čemu používáme)
 • – různé dostupnosti, mobilní aplikace, grid, routování
 • BPM
 • B2B
 • SOA Maturity

7. Manažerské informační systémy a systémy pro podporu rozhodování

 • Vymezení prostoru & ontologie, IT infrastruktura, (BI Suite)
 • Faktory určující podobu manažerských informačních systémů (procesní pohled, strategie, business model, architektura, organizační struktura (logická integrace))
 • MIS v praxi (očekáván, problémy, příklady, architektura)
 • Technologie BI a CPM
 • Trendy (efektivita, souvislosti v datech, jak se skládají klíčové faktory, informovanost, konzistence)
 • Maturity

8. Informační systémy v komerčním sektoru pro banking, insurance, telco, výrobní firmu

 • Pouze krátké opáčko:
 • Vývoj IS spolu s růstem firmy.
 • První řešíme -účetnictví, správu zákazníků, reporting
 • IT obecná architektura, když už wiki nestačí
 • IS v komerčním sektoru:
  • Banky – Datové schránky, KNProxy, Pricing,
  • Pojišťovny – Balíčky, KIS, ČKP
  • Letiště – různé systémy z LP
  • Telco – Přehled služeb, mapování na systémy, Data až po 4G
  • Utility – Kdo je kdo, systémy (řízení přenosové soustavy a predikce, sledování úbytku, GIS)

9. Informační systémy ve veřejné správě

 • Koncepce eGovernementu v Ceske republice + Index DESI
 • Klicove systemy statni spravy
  • ISZR refernční registry – k čemu jsou, jak fungují (ROS, ROB, RÚIAN, RPP, ORG)
  • eGON
  • Czech Point jako brána k referenčním informacím
 • Datové schránky – k čemu jsou, v čem nás brzdí, aneb prototyp elektronicke identity
 • Vybrané systémy
  • iZIP, Justice, MPSV, Samospráva (spisovky – boom po mileniu), eTržiště, Daňový portál, CEDR)
  • Systém katastru nemovitostí – proč je dulezity
  • Archivy – OAIS
 • Školství
  • vybrane rezortní systemy Min. školství- příklad testování žáků 5. a 9. trid
 • Blízká budoucnost
  • jednotné IDM pro státní správu
  • elektronická identita v.2

10. Životní cyklus informačních systémů

 • SWE – Komplexní pojetí životního cyklu IS
 • Requirement
 • Business vs. Req analysis
 • Architecture and Design, frameworky, standardy
 • Implementation
 • Test/Deploy
 • PM
 • Maintenance

11. Data management

 • Co znamená Data managementu v podniku
 • Vazba mezi daty a informacemi
 • Datový tok (datové služby, DWH, ODS, datamarty)
 • Metadata
 • Integrace dat
 • MDM
 • Datová kvalita

12. Rezerva

 

Program cvičení

Studenti si v rámci cvičení vyzkoušejí roli IT ředitele. Budou navrhovat architekturu Banky, Pojišťovny nebo Telekomunikačního operátora pod vedením cvičících, kteří se v daných prostředí pohybují.


plán přednášek a cvičení

20. 2. 2018
Úvod do informačních systémů v podniku (přednáška)
27. 2. 2018
Informační systémy a strategie podniku (přednáška)
27. 2. 2018
Cvičení č. 1 (cvičení)
6. 3. 2018
IT infrastruktura jako základ architektury podniku (přednáška)
13. 3. 2018
Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (přednáška)
13. 3. 2018
Cvičení č. 2 (cvičení)
20. 3, 2018
Systémy správy dokumentů a systémy správy znalostí (přednáška)
27. 3. 2018
Podniková integrace (BPM, SOA, …) (přednáška)
27. 3. 2018
Cvičení č. 3 (cvičení)
3. 4. 2018
Manažerské informační systémy a systémy pro podporu rozhodování (přednáška)
10. 4. 2018
Informační systémy v komerčním sektoru pro banking, insurance, telco, výrobní firmu (přednáška)
10. 4. 2018
Cvičení č. 4 (cvičení)
17. 4. 2018
Informační systémy ve veřejné správě (přednáška)
24. 4. 2018
Životní cyklus informačních systémů (přednáška)
24. 4. 2018
Cvičení č. 5 (cvičení)
10. 5. 2018
Data management (přednáška)
10. 5. 2018
Cvičení č. 6 (cvičení)
15. 5. 2018
Rezerva (přednáška)