PŘÍPADOVÉ STUDIE

Datová migrace core systémů telekomunikačního operátora

Pro O2 jsme v rámci rozsáhlého projektu Simple Online Company (SOC) připravili celkový plán a realizovali migraci dat z deseti vyřazovaných a upravovaných aplikací do sedmi nově spouštěných systémů. Součástí migrace dat bylo nejen fyzické přestěhování dat ze zdroje do cíle, ale i rozsáhlé transformace dat vynucené rozdílnou logikou původního a nového prostředí, změny vyplývající z významného zjednodušení produktového portfolia a zrušení nebo zavedení desítek tarifů, balíčků i doplňkových služeb.

Zobrazit případovou studii