PŘÍPADOVÉ STUDIE

Vysoce efektivní rozvoj core systému pro 3 země

Pro pojišťovnu BNP Paribas Cardif jsme zajistili transparentní a rychlé přebrání klíčového systému, který využívají tři země. Následně jsme provedli mnohé optimalizace softwarového procesu a zvýšili technickou kvalitu systému tak, že se stal spolehlivým pilířem zákazníkova businessu. Díky optimálnímu procesu efektivnějšímu o 50 %, vysoké technické kvalitě systému a flexibilní velikosti zkušeného týmu dokážeme realizovat nové požadavky v krátkém čase a umožňujeme tak zákazníkovi být napřed před konkurencí.

Zobrazit případovou studii

Nové BI řešení pro zajišťovnu VIG Re

Pro VIG RE zajišťovnu, a.s. – jedinou zajišťovnu v ČR – Profinit implementoval nové BI řešení: datový sklad a podnikový reporting. Technologicky byla dodávka založena na databázovém řešení MS SQL Server s použitím vlastního Profinit frameworku pro efektivní vybudování DWH. Reporting je realizován na platformě SAP Business Objects. Díky zavedení BI řešení má VIG Re k dispozici pro rozhodování ve správné chvíli správné informace.

Integrace ESB s důrazem na zachování minimálních nákladů implementace

Pro společnost ČSOB Leasing jsme vybudovali novou integrační platformu Enterprise Service Bus (ESB) zahrnující propojení tří interních systémů a jedné externí aplikace. K realizaci tohoto projektu byla vybrána integrační platforma Profinit ESB sestávající z robustních open-source komponent. Podařilo se nám úspěšně propojit aplikace a sloučit toků dat z různých systémů do jediné integrační platformy. Klient získal efektivní, dokonale funkční a cenově přijatelné řešení postavené na open source komponentách, jehož kvalita je srovnatelná s komerčními produkty, kdy není nucen hradit žádné licenční poplatky spjaté s užitím námi zvoleného integračního řešení.

Největší internetové bankovnictví v ČR o 30 % úsporněji

Pro Českou spořitelnu jsme zajistili kompletní systémovou integraci systému internetového bankovnictví, který v České republice používalo více než 1,6 milionu uživatelů. Díky optimalizaci procesů a kvalitnímu týmu se nám podařilo dosáhnout 30% úspor oproti předchozímu stavu, takže zákazník mohol významně ušetřit a nebo mít za stejné peníze mnohem více nových funkcionalit.

Krátký time to market pro elektronickou peněženku a platební bránu Paysec

Profinit převzal rozvoj a údržbu elektronické peněženky a platební brány Paysec bez součinnosti předchozího dodavatele. Během jednotek týdnů se nám podařilo celý systém převzít, stabilizovat jeho softwarový proces a vybudovat zkušený tým odborníků. Následně se nám podařilo zredukovat velkou frontu požadavků na novou funkcionalitu a tím výrazně snížit time to market.

Posun finančního řízení od rutinního reportingu ke strategickému rozhodování

Pro významnou společnost pod striktním regulatorním dohledem jsme navrhli a postavili komplexní framework na podporu finančního plánování, manažerského reportingu a datových analýz. Na technologii IBM Cognos jsme vybudovali moderní řešení, které pokrývá celý byznys model společnosti. Brand manažeři modelují očekávané hrubé výnosy na základě driverů, nákladoví gestoři plánují v detailu řežii, controlling na vše dohlíží, kooperuje s business vlastníky, hlídá ziskovost a cash flow přes různé pohledy. Management má k dispozici pravidelný dashboard o plnění cílů. Díky našemu řešení získává CFO detailní přehled o klíčových faktorech, které generují výnosy, náklady nebo mají významný vliv na cash flow. Stává se “finančním poradcem” společnosti, neboť má k dispozici konkrétní čísla pro argumentaci při rozhodování o efektu jednotlivých rozvojových aktivit na finanční výsledky společnosti.

Business koncept jako podklad pro rozhodnutí o účelu investice do plánování

Profinit vypracoval studii strategického plánování, rozpočtování a forecastingu pro významnou českou bankovní společnost. Výstupem byl business a controllingový koncept plánování obsahující návrh logické struktury, procesu plánu, ergonomie nového řešení a vyhodnocení a doporučení SW podpory včetně doporučeného plánu implementace. Zákazník získal přehledný, jednotný a hlavně strukturovaný pohled na problematiku, návrh logické struktury řešení s respektem na dlouhodobý rozvoj, konkrétní doporučení pro iterativní vývoj vycházející z konkrétních zkušeností, reálné odhady nároků na čas i kapacity. Koncept se stal podkladem pro fundované rozhodnutí a obhajobu investice do modernizace plánování a forecastingu.

Klíčový BI partner

Profinit od roku 2005 kontinuálně spolupracuje s Komerční bankou v oblasti Business Intelligence (dále jen BI). Realizované projekty představují široké portfolio konzultačních služeb v oblasti vývoje BI/DWH řešení, ale také infrastruktury a provozu. Klíčovými projekty v posledních letech byly například migrace a rozvoj manažerského informačního systému, či BI řešení pro útvary řízení rizik a distribuci. Objem služeb se pohybuje v řádu několika tisíc MDs ročně, větší část prací je kontrahována formou fixních dodávek. Profinit představuje pro KB v oblasti BI spolehlivého dlouhodobého partnera.

Systém pro správu pojistných smluv ČSOB

Pro ČSOB Pojišťovnu jsme vyvinuli core systém neživotního retail pojištění, který je v ostrém provozu již od roku 2004. Základním rysem systému je vysoká míra konfigurovatelnosti, což vede k dlouhodobě nízkým nákladům na údržbu stejně jako na krátký čas uvedení produktu na trh. Například každý nový pojišťovací produkt je v systému vytvořen konfigurací systému a nikoliv dalším vývojem. To umožňuje pojišťovně podporovat její obchodní aktivity podle aktuální marketingové strategie a rychle se přizpůsobit požadavkům trhu, přičemž doba implementace nového produktu je otázkou týdnů až dnů.

Burzovní portál na digitální měny

Pro společnost CONFIRMO LTD. jsme dodali burzovní portál pro obchodování s měnami Bitcoin a dolar (viz https://coinmate.io). Portál umožňuje správu uživatelských účtů, vklady a výběry (pomocí integrace na platební brány) jak dolarů tak bitcoinů a hlavně nákup a prodej bitcoinů za dolary realizované mezi uživateli portálu. Nedílnou součástí portálu je sekce pro administrátory. Cílem projektu bylo vytvořit robustní platformu umožňující další rozvoj. Technologicky je portál řešený jako aplikace v jazyce Java rozdělená do dvou modulů (frontend a backend). Dále je využita řada Java frameworků, jako například Spring, ZKoss, Ehcache, MyBatis. Oba moduly aplikace jsou provozovány na aplikačním kontejneru Apache Tomcat a aplikace je přístupná přes webový server Apache. Veškerá data jsou uložena v databázi Oracle.

Datové schránky efektivně i ve velké organizaci

České spořitelně jsme dodali systém zabezpečující komunikaci banky s okolním světem přes datovou schránku. Projekt byl řešen ve dvou etapách, kde v rámci první etapy byla implementována funkcionalita pro příjem zpráv z DS a následně jejich automatická distribuce na příslušná oddělení a dále „na stoly“ jednotlivým zpracovatelům. Druhá etapa pak řeší proces přípravy odpovědi a odesílání digitálně podepsaných zpráv přes ISDS. Aplikace tak pokrývá úplnou B2B digitální komunikaci. Hlavními uživateli aplikace jsou oddělení exekucí a právní, která zpracovávají denně více než 3 000 zpráv.