PŘÍPADOVÉ STUDIE

Kritický systém integrující data z provozních systémů Letiště Praha

Profinit pro Letiště Praha, a.s. (respektive Správu Letiště Praha, s.p.) vytvořil a udržuje systém Central Airport Operational Database (CAODB). V CAODB se integrují a publikují data z/do provozních systémů, jako jsou například systém pro plánování zdrojů (RMS), baggage-handling systém či systém pro zobrazení informací pro cestující. Díky CAODB jsou klíčová provozní data na jednom místě, což umožnilo mimo jiné efektivní implementaci metodologie CDM (Collaborative Decision Making), za kterou Letiště Praha a Profinit spolu s dalšími partnery získali v roce 2011 ocenění „IT Projekt roku“ udělované Českou asociací manažerů informačních technologií (CACIO). Systém CAODB je pro provoz kritický, proto k němu Profinit poskytuje technickou podporu v režimu 24/7 s velmi striktními SLA.