Profinit chystá na začátek listopadu další big data akci!

Dne 16. června 2015 se v prostorách smíchovského HUBu konala odborná akce pořádaná společností Profinit. Workshop byl zaměřen výhradně na oblast big data. A protože předchozí akce měla opravdu velice pozitivní ohlasy, rozhodli jsme se, že počátkem listopadu uspořádáme další návazný workshop.

Během něho se s vámi opět o své know-how podělí přední experti a odborníci z řad Profinitu a našich partnerů.

Pokud jste náhodou na našem posledním workshopu chyběli, tak vám jej připomeneme (případně si můžete přečíst podrobnější report z akce v tomto článku, kde najdete také přednášky našich přednášejících z Profinitu). Poslední workshop pokryl tato témata:

  1. Co se skrývá pod pojmem big data – úvod přednášel Petr Mikeška, Head of Information Managment.
  2. Jak se pracuje s „velkými daty“ v bankovním sektoru – to prozradil Mgr. Tomáš Lancinger, Data Science Manager z Komerční banky.
  3. Big data ve formě síťových dat a  schopnost je zpracovávat – této oblasti se věnoval Petr Paščenko, který má v Profinitu na starost oblast Data Science.
  4. Jak vizualizovat big data – na tuto otázku odpověděl účastníkům workshopu ve své prezentaci Marek Sušický, zodpovědný za produktový vývoj produktu SVAT (Smart Visual Analytics Tool).
  5. Informatica Big Data Edition – tomuto řešení pro oblast dig data patřila přednáška Jana Ulrycha, experta na datovou integraci.
  6. Výběru vhodné big data platformy se pak věnoval Jan Sovka, odborník na Big Data platformy z IBM.

Všechny přednášky měly mezi účastníky workshopu velmi pozitivní reakce a bylo vidět, že o téma pokročilé datové analytiky a zpracování velkých dat je velký zájem.

Brzy proto uspořádáme další navazující akci, kterou chceme pojmout hodně prakticky.Věnovat se budeme opět big data. data science a data miningu. Podíváme se na konkrétní technologie a nasdílíme zkušenosti z posledních projektů v této oblasti. Předpokládaný termín nové Profinití akce je stanoven začátek listopadu, brzy dáme vědět přesný termín. Stay tuned!