Jaký byl big data odborný workshop od Profinitu? A o čem se diskutovalo?

Dne 16. června se v prostorách smíchovského HUBu konala odborná akce pořádaná společností Profinit. Workshopu byl zaměřen výhradně na oblast big data.

Během této akce se podělili naši experti o své mnohaleté know-how. Celou akci odstartoval Petr Mikeška, Head of Information Management v Profinitu, jenž upozornil na uchopení tématu big data v organizaci a rozdílnost oproti klasickým BI projektům.

Po něm následoval náš expert Petr Paščenko, který má v Profinitu na starost oblast Data Science. Ten se zaměřil především na síťová data, které lze v rámci big dat detailně vytěžovat.

Během workshopu vystoupil dále také Marek Sušický.

Marek Sušický patří k předním odborníkům na bezpečnost a vizualizaci dat u nás. Jeho články pravidelně publikují odborná tištěná i online média. Z nedávné doby lze zmínit určitě článek věnující se možnostech vizualizace dat, jež vyšel jak tištěné podobě časopisu IT Systems, tak i v jeho online verzi.

Marek se věnoval v rámci workshopu vizualizaci „velkých dat“, kde samozřejmě nechyběly praktické ukázky i samotné vizualizace. K tomuto účelu Marek využil náš produkt SVAT (Smart Visual Analytics Tool).

Určitě lze také z přednášejících vypíchnout i prezentaci Jana Ulrycha zaměřenou na integraci big data platforem se stávající datavou architekturou a na řešení Informatica Big Data Edition.

Společně s odborníky Profinitu vystoupil na akci také Mgr. Tomáš Lancinger, Data Science Manager z Komerční banky. Ten ve svém vystoupení shrnul jak se mu během roku a půl daří budovat data science v Komerční bance a jak s oblastí big data pracují.

Dále vystoupil také Jan Sovka, který má v naší partnerské společnosti IBM na starost oblast big data a analytics. Honza se věnoval ve své přednášce výběru vhodné big data platformy.

Všechny přednášky měly mezi účastníky workshopu velice pozitivní ohlasy a brzy proběhne akce navazující na tuto konferenci. Předpokládaný termín další Profinití akce na toto téma je začátek listopadu.