Jak efektivně vyvíjet software v období nedostatku vývojářů? Řešte náklady, ne cenu za člověkoden

Šestidílný seriál našeho CEO, Tomáše Pavlíka, o tom, jakým zásadním chybám se vyhnout při hledání vývojářů do vašeho týmu nebo při nakupování služeb v oblasti vývoje software na zakázku v období, kdy celá Evropa trpí velkým nedostatek kvalifikovaných softwarových inženýrů.

Nepodceňujte složitost software a nepodceňujte nároky na vzdělání vývojářů. Ptejte se vašich dodavatelů, jaké mají nároky na vzdělání svých lidí. Buďte nároční a nekompromisní v nárocích na vzdělání vašich in house vývojářů. Tak zněla rada pro 5. díl.

Řešte náklady, ne cenu za člověkoden

Často se setkáváme s tlakem nákupních oddělení velkých zákazníků na cenu za člověkoden. Bývá to bohužel jediná tvrdá hodnota uvažovaná ve výběrových řízeních. Náklady na vývoj software jsou ale mnohem komplexnější veličina a kromě ceny za člověkoden je třeba vzít v úvahu také obtížně měřitelnou produktivitu projektového týmu a ještě obtížněji měřitelnou schopnost dodavatele tuto produktivitu dlouhodobě zlepšovat.

Jaké metriky máte vy sami nebo vaši dodavatelé stanoveny pro měření produktivity? Jsou adekvátní vaší situaci? Používáte jen základní učebnicové? Nebo neměříte vůbec? Jak zajišťujete vy nebo váš dodavatel trvalé zlepšování produktivity? Víte, kolik času se stráví vývojem nového kódu versus opravami chyb? Víte, kolik řádků kódu vaši vývojáři vyprodukují za den? Používáte metodu funkčních bodů?

Podle mého pozorování se za poslední 2-3 roky situace na trhu zásadně změnila. Bude stále obtížnější řídit vývoj software výstupem, tedy tím, že chci v daném čase a rozpočtu realizovat nějakou sadu funkčních a nefunkčních požadavků – a nezajímá mě nic před a nic po takovém projektu. Mnohem lepších výsledků lze podle mého názoru dosahovat, pokud budeme vývoj software řídit průtokem, tedy rozhodnutím, že dlouhodobě chci do vývoje software dávat určitý stabilní objem nákladů a pak jen optimalizuji, jak za tyto náklady realizovat co nejvíce požadavků. Pokud dokážeme tuto změnu na trhu akceptovat jako fakt a přizpůsobit se jí, jak nabízím v tomto seriálu, umožní nám to dělat software mnohem efektivněji a s větší radostí, což přeji jak zákazníkům, tak vývojářům.

Tomáš Pavlík, CEO společnosti Profinit

Celý šestidílný seriál o tom, jak efektivně vyvíjet software v období nedostatku vývojářů, je k dispozici zde.