Jak efektivně vyvíjet software v období nedostatku vývojářů? Klíčem je Delivery Management

Šestidílný seriál našeho CEO, Tomáše Pavlíka, o tom, jakým zásadním chybám se vyhnout při hledání vývojářů do vašeho týmu nebo při nakupování služeb v oblasti vývoje software na zakázku v období, kdy celá Evropa trpí velkým nedostatek kvalifikovaných softwarových inženýrů.

Díky předchozím dílům už všichni respektujeme známá fakta a stoprocentně jsme už zapomněli na bodyshop. Co je dalším klíčem úspěchu?

Delivery Management, přeci!

Úspěch softwarového projektu závisí podle mého názoru mnohem více na procesu tzv. Delivery Managementu než na délce seznamu zkratek jako XML, UML, PHP, HTML atd. v životopisech jednotlivých inženýrů. Delivery Management je možná víc umění než proces a vyžaduje dosažení křehké rovnováhy mezi komponentami, jako jsou business požadavky, technologie, tvrdé limity finanční a termínové, znalosti a zkušenosti jednotlivých vývojářů, potřeby profesního rozvoje členů týmu, nálada Františka po rozchodu s přítelkyní, doba extrakce kávy ve firemním kávovaru a mnoho dalších. Delivery Management, ať na straně dodavatele nebo na straně zákazníka, většinou zastřešují vybraní členové středního managementu. Jedná se o velmi vzácná individua schopná skloubit zdánlivě nespojitelné schopnosti:

  • Sami musí být velmi zdatní softwaroví inženýři s praxí a odbornou autoritou, aby viděli do detailu. Zároveň jsou ale schopni vidět věci z nadhledu.
  • Jsou schopni organizovat práci ostatním, pracují systematicky, transparentně – a co řeknou, to platí.
  • Dokáží motivovat lidi a starají se o svůj tým po personální stránce bez ohledu na existence nebo neexistenci HR oddělení.
  • Jsou respektovaným a oceňovaným partnerem pro business zadavatele. Jsou zdatní komunikátoři a dokáží zajistit předání informace bez zkomolení od businessu až k vývojářům.

Máte takové Delivery Managery ve vaší organizaci? Dokážete je na trhu najít a rozpoznat tažné od chovných? Pokud ne, doporučuji  zapomenout na bodyshop a investovat do dlouhodobého partnerství s profesionální softwarovou firmou.

Tomáš Pavlík, CEO společnosti Profinit

Co se stane, když umožníte překročit limity vaší liniové organizační struktury? Dozvíte se v příštím díle.