V Profinitu na sobě pracujeme

Výsledek naší práce je tak dobrý, jak dobří jsou naši lidé. Na kvalitní vzdělání dbáme už při výběru zaměstnanců. A nástupem do práce to v žádném případě nekončí. Vzdělávání v Profinitu má svůj systém, kterému říkáme Profinit Education.

Základem Profinit Education je osobní plán kariérního rozvoje a vzdělávání každého konzultanta. Je to jasný postup jak si dlouhodobě zlepšovat pracovní návyky a postupy, získávat nové vědomosti a schopnosti ve větší šíři, než je kontext jednoho projektu.

Školení, certifikace, jazyky, konference

Všichni v Profinitu mohou využít technická, obchodní i soft-skills školení. Například letos u nás proběhne více než 30 školení. Nabídka kurzů se průběžně doplňuje a inovuje i na základě návrhů ze strany kolegů. Zajišťujeme také odborné certifikace podle potřeb projektů, ale také podle zájmu konkrétního konzultanta. Stejně tak podporujeme účast na odborných konferencích v ČR i zahraničí. A kdo se chce pořádně rozmluvit anglicky, německy, francouzsky nebo španělsky, má každý týden možnost v rámci 90 minutových kurzů s rodilým mluvčím nebo českým lektorem. Navíc může každý postupně pročíst naši odbornou knihovnu, do které vybíráme a neustále doplňujeme ty nejzajímavější technické i obchodní tituly.

Výměna zkušeností

Stejnou váhu jako školením dáváme i výměně zkušeností. Právě skutečnost, že pracujeme na velmi rozmanitých projektech je to, co práci u nás odlišuje od práce v IT oddělení banky nebo pojišťovny. Každý měsíc se setkáváme a bavíme se o našich zákaznických projektech, o nových trendech a technologiích. Na dvouměsíční bázi navíc u nás probíhají schůzky odborných komunit, které do hloubky probírají technické otázky. V současnosti máme aktivní odborné komunity na .NET, Javu, BI/DWH, Big data / Data science a další.

Zpátky do školy

Do programu Profinit Education patří i naše spolupráce s vysokými školami. Naši zkušení kolegové přednášejí předměty týkající se softwarového inženýrství, podnikových infomačních systémů nebo technologií pro velká data na ČVUT FEL a FIT nebo MMF UK. Naše předměty se snaží kombinovat teorii se znalostmi z praxe našich zákaznických projektů. Kromě výuky pracujeme s vysokými školami na společných výzkumných projektech a také zadáváme a vedeme diplomové práce nebo semestrální projekty.