Tomáš Piňos v IT Systems radí, jak na srovnání Java aplikačních serverů

Ve 4. čísle letošního časopisu IT Systems vyšel článek s názvem Srovnání aplikačních serverů. V tomto článku se náš zkušený konzultant Tomáš Piňos rozepsal o kritériích, která je třeba zohledňovat ve chvíli, kdy stojíte před rozhodnutím, jaký aplikační server vybrat pro konkrétní projekt.

RTEmagicC_Tomcat_Pinos_sken.pdf

Celý článek najdete také na našem blogu.

Na praktickém příkladu srovnával tyto 4 typy aplikačních serverů:

  • Apache Tomcat
  • JBoss Aplication Server (nově přejmenovaný na WildFly)
  • IBM WebSphere Aplication Server
  • Oracle WebLogic

A porovnával je dle zvolených kritérií, jež rozdělil do 4 skupin (cenové náklady, podporované technologie, dostupnost, poslední skupinkou jsou pak kritéria zařazená pod položku vývoj).

Cílem Tomášova článku bylo ukázat, jak mohou vypadat stanovená kritéria, co vše je třeba brát v potaz a jak takové srovnání může vypadat v praxi.

Z Tomášova testu nicméně vyplývá také jeden velice důležitý závěr – zásadní pro výběr vhodného aplikačního serveru jsou a budou vždy požadavky konkrétní aplikace, které na serveru poběží, a také prostředí zákazníka.

Věříme, že pokud se zrovna nacházíte v podobné situaci a řešíte nákup aplikačního serveru, tak vám Tomášovy rady budou k užitku.