Superprognostik

Říká se, že každý Čech je expert na hokej, politiku, nakažlivé choroby či počasí, podle toho, co právě hýbe společností. Dokud jde jen o kibicování u dobrého pití, padají i odvážné názory a prognózy. Ale co kdyby o něco šlo?

V Profinitu jsme se poprvé v roce 2017 rozhodli vyzkoušet prognostické schopnosti našich zaměstnanců formou soutěže. Inspirací nám byla kniha Philipa Tetlocka Superprognózy, v níž světově uznávaný sociolog popisuje, proč se obvykle lidem, a to ani expertům, předpovídání budoucnosti příliš nedaří. Účastníkům jsme předložili jednoduché jevy, jimž sice samozřejmě všichni rozumějí, ale k nimž nemají dost dat pro standardní matematické modelování: předpovídali například volební účast, dožití některých osobností, počasí na Štědrý den či vývoj ceny másla. Pro velký úspěch se tato soutěž začala konat každoročně a má tak za sebou již pět ročníků.

A jak se nám predikce dařily? Ve shodě s Tetlockovými poznatky mnoho lidí předpovídá kategoricky („určitě nastane“ či „určitě nenastane“), ačkoliv to celkově není úplně výhodné. Pro úspěch není nutné být matematikem či technikem – v posledním ročníku putovaly dvě ze tří pomyslných medailí do oddělení HR a Back office. Prognostici také často nadhodnocují pravděpodobnosti výjimečných či rizikových jevů (např. teroristického útoku nebo abdikace britské královny). A přestože se předpovědi jednotlivých účastníků mezi sebou lišily, ba dokonce velmi výrazně, jejich průměry (tzv. moudrost davu) se nakonec ukázaly jako poměrně přesné.

Soutěž nám přinesla vedle zajímavých cen pro nejúspěšnější velmi cenné poznání sama sebe, svých sklonů a zvyků. Utvrdila nás v tom, že predikce pro zákazníky chceme stavět na tvrdých datech a osvědčených modelech – ne pohledem z okna, byť bychom si přitom připadali jako všeznalí experti.

Autor: Jan Hučín