Proč věříme v Nápad roku aneb Nebuďme montovnou Evropy

Profinit je již několik let partnerem Nápadu roku. Tuto soutěž podporujeme nejen finančně, ale také tím, že CEO Profinitu Pavel Jíhlavec mentoruje účastníky před prezentacemi jejich nápadů a Tomáš Pavlík, předseda dozorčí rady Profinitu, zasedá v porotě soutěže.

Věříme, že Česká republika by neměla být montovnou a skladovací halou pro zbytek Evropy, ale že by se měla orientovat na činnosti s vysokou přidanou hodnotou. Máme stále ještě velmi kvalitní technické a přírodovědné vysoké školy a historicky máme na čem stavět. Profinit jako technologická firma podporuje v první řadě vysoké školy orientované na informační technologie a computer science, což jsou obory, které považujeme za základ znalostní ekonomiky. Stejně tak je pro nás důležité, aby na vzdělání a univerzitní výzkum navazovalo kreativní podnikatelské a investorské prostředí, které umožní inovace přetvořit do komerčně úspěšných produktů. To je přesně doménou soutěže Nápad roku a proto se Profinit s touto aktivitou spojuje a podporuje ji.

Dlouhodobé partnerství

Ohlédneme-li se za celou historií Nápadu roku, pak si nemůžeme nevšimnout stále se zlepšující úrovně projektů přihlášených do soutěže. Za poslední dva roky se v Nápadu roku stále méně objevují zlepšovatelské návrhy připomínající éru realsocialismu, nebo projekty kopírující něco z Ameriky, ale stále častěji přicházejí soutěžící s ambiciózními projekty, které vycházejí z několika let náročného vědeckého výzkumu. A právě pro takové účastníky zvedá Profinit v porotě ruku, protože v nich vidíme budoucnost pro tuto zemi.

V roce 2019 jsme udělili za Profinit zvláštní cenu projektu Varistar, který využívá data a informační technologie v oblasti zemědělství tak, aby farmy podnikající v oblasti rostlinné výroby nejen významně zvýšily efektivitu svého provozu, ale zejména aby snížily ekologickou zátěž, která je s rostlinnou výrobou spojena. Další z projektů, který nás letos zaujal a získal naše hlasy, byl Plastoil, který představil technologii „POL“ pro přeměnu nerecyklovatelného plastového odpadu na olej s širokým využitím v petrochemickém a rafinérském průmyslu. Tato technologie dokáže zvýšit recyklovatelnost plastů z dnešních 20 % až na 80 %. A jako poslední z příkladů zmíním projekt FeedYou, kteří vyvíjejí platformu pro návrh chatbotů a jsou již na trhu úspěšní tak, že své řešení dodali 150 zákazníkům v 7 zemích.

Autor: Tomáš Pavlík
Chairman of the Board