Omezujeme papírování, zbytečné cestování i používání plastů

Přestože působíme v oboru, který obecně nemá velký negativní vliv na životní prostředí, ani tak nechceme stát stranou. Jako firma se v tomto směru zaměřujeme na oblasti – jako je řízená spotřeba odpadů, snížení spotřeby papíru v běžném podnikání, snížení uhlíkové stopy (omezení cestování, využívání ekologické kancelářské budovy).

V kanceláři třídíme odpad do běžných kategorií a navíc jako účastníci projektu „Zelená firma“  zajišťujeme sběr použitého elektronického odpadu včetně baterií nebo světelných zdrojů.

Ještě lepší je samozřejmě vzniku odpadů předcházet.

Bez papíru

Používáme elektronické prostředky pro dokumentaci a komunikaci se zákazníky a dalšími subjekty, pokud je to dohodnuto a povoleno zákonem. Stejně tak je veškerá projektová, marketingová a prodejní dokumentace je uložena v centrálním elektronickém úložišti dokumentů. Také řízení všech interních procesů, jako jsou různé žádanky (dovolená, vybavení atd.) probíhá elektronicky.

Bez plastů

V minulém roce jsme přestali používat barelovou a lahvovou vodu. Přešli jsme na „kohoutkovou“ s použitím dodatečného chlazení a filtrace dávkovačem vody, čímž se snižuje dopad přepravy a balení. Každý náš kolega letos navíc dostal kvalitní lahev na vodu a tak nemusí používat jednorázové plastové lahve ani na cestách.

Bez zbytečných cest

V našem oboru je pro spolupráci zadavatele a dodavatele je samozřejmě osobní kontakt důležitý. Snažíme se ale omezovat zbytečně časté cestování využitím telekonferencí. Běžně využíváme technologie GoToMeeting, Skype a WebEx.