Odhady pracnosti versus pracnost odhadů

Ve středu 28. 11. jsme v rámci našich pravidelných pracovních snídaní otevřeli seriál prohlídek naší softwarové kuchyně. A začali jsme jak jinak než problematikou tvorby odhadů pracnosti softwarových projektů. Velmi nás potěšil zájem o toto téma, který zákazníci potvrdili svou vysokou účastí.

Otevřeně jsme probrali principy procesu, během kterého vznikají všechna ta čísla, která v běžných situacích v rámci společných projektů leckoho vystraší. Co vše takový odhad obsahuje a na co se nesmí zapomínat? K čemu jsou dobré omezující podmínky? Jakými metodami zajišťujeme technickou správnost odhadů? Co je to kónus nejistoty? Proč je měření tak důležité? Tyto a další otázky jsme postupně společně probrali i v navazující diskusi, která přinesla další zajímavé pohledy na danou problematiku.

Nejsou odhady jen pouhým zbytečným přežitkem v dnešním agilním světě?

Tomuto kontroverznímu tématu jsme se věnovali v druhé části. Zdá se, že většina současných týmů bude muset ještě nějakou cestu ke zlatému grálu #NoEstimates urazit, a tak bylo namístě zopakovat si základní principy odhadů týmů praktikujících agilní vývoj. Po oživení principu relativních jednotek a metod odhadů jsme si zahráli Planning Poker a vysvětlili si základní charakteristiky a úskalí agilních metrik. Ukázali jsme si, že v závislosti na agilní vyspělosti týmu lze úsilí věnované odhadům výrazně redukovat, a to při zachování rozumné predikovatelnosti dodávek. Kdo měl strach, že se agilním přístupem hroutí svět, může si oddychnout – elementární zákony softwarové fyziky platí v celém našem pozorovatelném softwarovém vesmíru bez ohledu na použitou metodiku :-).

Na závěr jsme se podívali i na to, jaké jsou dopady odhadů na vztah zákazníka a dodavatele. Je přeci přirozené v případě, že se pohybujeme ve velké míře nejistoty, začít v malém a postupně přidávat. Ukončit projekt včas, pokud se neukáže jako užitečný, může být nakonec výhrou. Naopak špatný odhad může vést ke zbytečnému boji o rozsah a celkové lose-lose situaci. To si určitě nikdo nepřeje.

Doufáme, že jsme prvním dílem našeho seriálu přispěli ke zlepšení vzájemného pochopení s našimi zákazníky. Povzbuzeni pozitivními ohlasy celé akce pro vás s radostí připravujeme další díl našeho „kuchyňského“ seriálu.

Prezentace z této odborné snídaně jsme zveřejnili prostřednictvím služby Slideshare.