Naše kvalita opět potvrzena kulatými razítky

V průběhu září jsme úspěšně znovu prošli certifikací kvality, a to hned podle tří norem.  Podle normy ISO 9001.2000 (směrnice ISO 90003), ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 20000-1. Uplatňování přísných standardů kvality u nás není žádná novinka, první certifikací jsme absolvovali již v roce 2007.

Podle normy ISO 9001.2000 se certifikuje systém managementu kvality ve firmě. Norma vnímá a hodnotí kvalitu z pohledu zákazníka. Podtrhuje a zdůrazňuje procesní přístup, který je základem pro flexibilitu. Cílem procesního přístupu je zvýšit spokojenost zákazníků.  Směrnice ISO 90003, podle které probíhala naše certifikace, specifikuje aplikaci přístupů této normy na softwarové inženýrství.

ISO/IEC 27001 je mezinárodním standardem, který definuje požadavky na systém managementu bezpečnosti informací, především pak řízení bezpečnosti ochrany důvěrných informací pro zaměstnance, procesy, IT systémy. Tato norma zaručuje soulad s aktuálními legislativními požadavky (především ochrana osobních údajů).

Norma ISO/IEC 20000-1 – Management služeb pro informační technologie – stanovuje kvalitativní požadavky, které jsou kladeny na poskytování IT služeb. Vychází z nejlepších postupů podle ITIL (Information Technology Infrastructure Library). Publikace  ITILu obsahují nejlepší zkušenosti používané ve firmách zabývajících se informačními technologiemi.

Certifikace u nás prováděla společnost  LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o.

certifikaty