Náš softwarový vývoj je SOLIDní

Tomáš Vichta z Profinitu představil na konferenci MS Fest 18.3. v Brně SOLID principy správného objektově orientovaného programování.

SOLID je léty ověřená sada pěti základních pravidel pro návrh objektového kódu, která by měl znát a používat každý vývojář pracující v objektovém jazyku. Cílem těchto principů je mimo jiné omezování závislostí mezi jednotlivými částmi software a omezování potřeb dalších souvisejících úprav po provedené změně.

Bohužel i v roce 2017 nacházíme systémy, kde se k těmto pravidlům při vývoji nepřihlíží a tak stále vzniká hromada chybových, obtížně udržovatelných a rozšiřitelných aplikací s velkými provozními náklady a nespokojenými uživateli.
V Profinitu dbáme na důsledné používání těchto pravidel jak při vývoji nového software, tak při redesignu existujících řešení. Díky tomu dokážeme dělat lepší systémy/aplikace s menšími náklady, které přinášejí užitek svým uživatelům, a IT správci ani vývojáři se jich nebojí.

Celou přednášku Tomáš Vichty si můžete prohlédnout na Slideshare nebo si ji stáhnout ve formátu PDF.