Modernizovat a rozvíjet nebo stavět na zelené louce?

V úterý 19. 6. proběhla v nových prostorách Profinitu na Florenci odborná snídaně s názvem „Dvě cesty, jeden cíl: kvalitní SW systém. S využitím zkušeností našich zákazníků jsme představili výhody i nevýhody přístupu k modernizaci rozsáhlých aplikací a pomohli odpovědět na otázku, zda vyvíjet novou aplikaci na zelené louce nebo postupně vylepšovat a modernizovat stávající.

Příklad úspěšné modernizace přinesla případová studie systému Cafeteria společnosti Edenred. IT ředitel Edenredu Vít Pelikán seznámil účastníky snídaně s historií systému, který slouží pro objednávání firemních benefitů pro desítky tisíc zaměstnanců mnoha českých společností. Z původního systému, založeného na e-shopové platformě, se postupně stal moloch zatížený mnoha zákaznicky specifickými modifikacemi. Ve chvíli, kdy již nebyla situace vzhledem k dalšímu rozvoji udržitelná, vstoupil do hry Profinit. Kolegové Miroslav Piroh a Tomáš Vichta na příkladu systému spol. Edenred představili aplikaci naší třífázové metodiky přebírání existujících systémů.

Po úspěšném převzetí do správy bylo potřeba se rozhodnout, jak dál. Přepsat aplikaci, aby její funkce, architektura a použité technologie vyhovovaly stávajícím a budoucím požadavkům, nebo se pustit do postupné modernizace za provozu?

Zvítězila postupná modernizace po vrstvách a modulech, která, po vytvoření nového jádra, přinesla možnost přepsání nejprve nejvíce problematických celků. Zlepšení fungování se tak dostavilo řádově rychleji, protože nebylo nutné se věnovat změnám v modulech, které pracovaly dobře. Proti přepsání celého systému hovořila i nutnost v takovém případě provádět re-analýzu stávajícího řešení, řešit komplikovanou migraci dat a mimo to udržovat starý systém, ač paralelně s ním vznikala jeho nová verze.

Výhody stavby tzv. „na zelené louce“ jsme demonstrovali u druhého představeného projektu. Bitcoinová Burza Coinmate.io společnosti Confirmo vznikla v režii Profinitu z nuly. Daniel Houška, jeden ze zakladatelů burzy, vysvětlil důvody, proč se po negativní zkušenosti s vlastním vývojem obrátili na Profinit, jako na software house se zkušenostmi v bankovnictví.

Detaily projektu představili Michal Podzimek a Jonáš Klimeš z Profinitu, kteří provedli účastníky snídaně projektem od počátku do současnosti. V první fázi byla spolupráce nastavena v režimu FTFP (fixed time – fixed price), v rámci ní Profinit dodal aplikaci bitcoinové burzy podle společně připravené specifikace. Po získání vzájemné důvěry a ověření si funkční spolupráce byl další rozvoj a správa systému převedena do režimu TeamLease, kdy si zákazník najímá kompletní a vyladěný vývojový tým, který pracuje podle společně schváleného plánu.

Výhodou projektu Coinmate.io, který vznikl právě na „zelené louce“, byla možnost otestovat si a vybrat ty nejvhodnější moderní technologie a frameworky, bez toho, abychom museli brát ohledy na stávající infrastrukturu. Od začátku se taktéž počítalo s provozem ve veřejném cloudu, což u projektů v oblasti bankovnictví není zdaleka pravidlem. I na základě této zkušenosti tak dnes dokážeme zákazníkům nabídnout vysoce zabezpečená řešení na jejich vlastní i hostované infrastruktuře, jako je Microsoft Azure nebo Amazon Web Services.