Manažerský informační systém by měl být postavený jako jedno ucelené řešení

V prosincovém čísle odborného časopisu IT Systems vyšel článek, ve kterém jeden z našich specialistů popisoval aspekty, kterou jsou spojeny se zaváděním manažerského informačního systému (MIS), jenž má pokrýt všechny hlavní informační potřeby managementu společnosti.

Manažerské informační systémy (MIS) hrají důležitou roli v každé firmě. Mohou mít různou podobu. V menších firmách agendy manažerského systému bez problémů pojme jednoduchý Excel a zdravý rozum šéfa firmy. Taková firma může bez problémů prosperovat. Podobný model může fungovat i u větších firem za předpokladu, že panuje důvěra mezi zodpovědnými manažery, kteří spolu efektivně komunikují, spolehlivě sdílí stejné cíle a strategie postupu. Rozhodně nelze tvrdit, že manažerský informační systém přináší benefity „za každou cenu“.

Účel, záběr, přínosy a náklady MIS je nutné vždy posuzovat v kontextu každé konkrétní firmy. Na co se zaměřit při zavádění MIS a které aspekty je třeba zvážit při zavádění MIS se zaobíral Vašek Bárta v první části článku. Vyzdvihoval zejména to, že MIS by měl pokrýt všechny potřebné agendy a měl by být tvořen jedním řešením, v ideálním případě jedním SW nástrojem (a tak, aby byl snadno použitelný pro i méně technicky zdatného uživatele).

Dále by měl MIS používat jednotné dimenze, v nichž měří a vykazuje své výstupy – zakázky, produkty, střediska, segmenty, ukazatele nákupu, výroby, obchodu a financí. K zavádění MIS je nutné připravit také rozumný plán implementace MIS a jeho postupného rozvoje. A neměl by přijít o svého „hlavního tahouna“, tedy člověka, který je původcem celé myšlenky. Ten by měl celý záměr (zavádění MIS) odtáhnout od začátku až do konce, ztráta takového člověka (odchod do jiné firmy) může být pro zdárné dokončení projektu zcela fatální.

V článku samotném se náš specialista dále zaobíral také datovou konsolidací spojenou se zaváděním MIS do firmy a fakt, že díky přesně stanoveným postupům lze dramaticky minimalizovat náklady na zavádění MIS. Zmiňuje také, že MIS by měl být vnitřně řešen jako komponentní řešení.

Ve druhé polovině článku jsou pak podrobně rozebrány trendy, které v poslední době hrají významnou roli při návrhu MIS systémů a osvědčily se také v praxi.

Celý článek (v online verzi) o zavádění MIS do výrobního podniku si můžete přečíst zde.

file-page1