Marek Sušický: Proč bychom měli data vizualizovat?

Množství dat v digitálním světě neustále roste. A jak roste objem dat, pro stále více firem začíná být problém efektivně zpracovávat a spravovat takto data běžně používanými softwarovými prostředky v rozumném čase. Jak tedy analyzovat velkoobjemové datové toky? Jednou z možností je jejich vizualizace.

Právě o tom, jak efektivně analyzovat velké datové toky, se rozepsal v posledním čísle IT Systems náš expert Marek Sušický (Marek se aktuálně podílí na rozvoji produktu SVAT sloužící právě k vizualizaci dat), který se pokusil čtenáře seznámit s možnostmi zobrazení dat a na několika názorných příkladech vysvětlil, jak je třeba při vizualizaci postupovat.

“Smyslem vizualizace není jenom vytvořit hezké a vizuálně působivé grafy či diagramy. Ale pochopit a analyzovat data v enormně krátkém a dříve tak rozpoznat dosud skryté souvislosti, které bychom jinak snadno přehlédli.

Vizualizace nám v tomto ohledu může v dnešním přehlceném světě pomoci lépe zvládnout informační záplavu dat.

Protože z vnímaných tvarů nebo barev totiž dokážeme často vytěžit mnohem více informací, než když tatáž data v tabulkách či ve formě textu přelétneme očima,” uvádí ve svém článku Marek.

Jestliže i vás zajímá oblast Big Data a rádi byste zjistili, jak efektivně analyzovat a vizualizovat data, určitě si přečtěte Markův článek. Jeho online verzi najdete na adrese:http://www.systemonline.cz/clanky/big-data-s-pomoci-vizualizace.htm