Lze použít údaje ze sociálních sítí jako důkaz?

Minulý týden mi v emailové schránce přistál zajímavý email od mě naprosto neznámé firmy X1Discovery. Byla v něm překvapivá informace, že již 689 soudních případů využilo při vynášení rozsudku dat ze sociálních sítí. Nutno dodat že jde výhradně o rozsudky z USA.

Při průzkumu případů jsem zjistil, že šlo o Facebook (304), Myspace (315), Linkedin (39)  a Twitter (30). Každý je tak trochu exhibicionista a občas se tak na sociální síti pochlubí i tím, čím by neměl. V USA soudy odmítají využít pouze screenshotů ze sociálních sítí, celkem logicky poukazují na možnost manipulace s tímto typem důkazů. Proto soudy vyžadují přístup přímo k účtům dotyčných, případně doplnění informací o další metadata, jako jsou identifikační čísla záznamů, datum vytvoření, případně datumy dalších změn a další. Jak je to s možností použít tyto důkazy v našich končinách?

Na Slovensku provedla drobnou analýzu právní kancelář Abelovský & Šulva. Z ní vyplývá, že i Slovenské soudy se v poslední době setkávají se sociálními sítěmi a používají je jako podklad pro rozhodnutí, z rozboru ale nepřímo vyplývá, že soudům stačí k rozhodnutí skutečně screenshot ze systému. Odkazovány jsou i tři české případy, ve kterém hrály roli zprávy přes Facebook a v posledním případě dokonce i pouhé přátelství. To mělo sloužit jako důkaz zaujatosti soudu. Odvolací soud konstatoval, že přátelství na sítí Facebook může být samo o sobě důvodem pro vyloučení příslušného soudce z projednání věci podle § 30 odst. 1 tr. ř.

Sociální sítě tedy jednoznačně mohou sloužit jako důkaz, zbývá vyřešit otázku možného zneužití. Přihlásit se někomu na účet a poslat škodlivou zprávu nemusí být tak velký problém. Je ale nutné říct, že zatím byly důkazy ze sociálních sítí vždy jen jedny z mnoha předkládaných. Tyto skutečnosti jsou pro mě odpovědí na otázku, zda má význam sbírat data ze sociálních sítí pro prevenci a vyšetřování fraudů. Už mi zbývá jen odpověď na otázku, jak tato data efektivně a levně uchovávat a vyhodnocovat. Že by byl řešením v poslední době často omílaný koncept Big data?