Jsme strategickým partnerem Matfyzu

V polovině září 2016 jsme podepsali smlouvu o partnerství s Matematicko–fyzikální fakultou Univerzity Karlovy. „Jsme velmi rádi, že tímto podpisem konečně vstupuje formálně do partnerského programu Matfyzu společnost, se kterou úspěšně spolupracujeme již dlouhou řadu let, Tato spolupráce s Profinitem se tak stala modelovým příkladem pro celý náš partnerský program jako takový“, prohlásil při příležitosti podpisu smlouvy děkan fakulty Prof. Jan Kratochvíl.

Profinit skutečně patří k významným firmám, které mají s vysokými školami velmi dobrou spolupráci a dlouhodobě do ní investuje nejen ve finančním slova smyslu. „V univerzitách opravdu jen zdroj budoucích zaměstnanců. Na MFF UK, ale i na ČVUT a dalších školách, naši kolegové vyučují odborné předměty a přinášejí tak do škol horké novinky a praktické zkušenosti,“ dodává Tomáš Pavlík , CEO Profinitu.

Například v tomto semestru na MFF UK otevíráme předmět „Databázové systémy pro praxi“.  Spolupracujeme také na zadávání a vedení diplomových prací a řešíme společné výzkumné projekty. Už pošesté letos vyhlašujeme soutěž o nejlepší diplomovou práci v oboru informačních technologií IT SPY.

K partnerství přistupujeme zodpovědně a strategicky. Věříme, že spolupráce elitních univerzit s elitními firmami je zásadní jak pro budoucnost univerzit, tak pro budoucnost našeho průmyslu. Pro konkurenceschopnost ekonomiky této země.

20160915103926

Na fotografiii zleva: Tomáš Pavlík, CEO Profinitu a Prof. Jan Kratochvíl, děkan MFF UK