Jiří Mach v IT Systems: Jak propojit web analytiku s interními daty?

Jiří Mach se v posledním čísle IT Systems zamyslel nad tím, jak lze v dnešní době chytře využít propojení údajů z webové analytiky s daty uloženými v interních systémech.

Právě v oblasti e-commerce může být toto vzájemné propojení dat klíčové. A nejenom v odvětví e-commerce, ale i v dalších odvětvích (finanční sektor), které postupně stále více a více přesouvají veškeré své aktivity do online prostředí.

Propojení webové analytiky s interními daty umožňuje identifikovat dříve anonymního uživatele, například po jeho přihlášení do internetového bankovnictví, zalogování do klientské zóny eshopu (možností, jak spárovat data z web analytiky a údaje z interních systémů je však samozřejmě více).

Díky tomuto propojení lze získat dokonalý přehled o potřebách uživatele, jeho nákupní historii, nákupním chování, plánovaných i nečekaných životních událostech a zlepšit tak výsledky kampaní, zefektivnit firemní komunikaci prostřednictvím online kanálů.

O výhodách, které tato novodobá forma webové analytiky přináší pro firmy podnikající v online prostředí, i o tom, jak z technického hlediska probíhá ono propojení dat, si můžete přečíst v online verzi článku od Jirky Macha: http://www.systemonline.cz/clanky/spojeni-webove-analytiky-s-internimi-daty-pro-vykonnejsi-marketing.htm