Jaké jsou 4 nejdůležitější způsoby použití Data Science v bankovnictví?

Bankovnictví a finanční sektor jsou jedním z mnoha odvětví, která mají obrovský prospěch z poznatků založených na datech. Když vezmeme v potaz přirozenou blízkost k číslům a kvantitativním metodám nepřekvapí nás, že si jako jedni z prvních osvojili Data Science, Machine Learning a AI, pro generování většího revenue. Zatímco možnosti použití jsou nekonečná a liší se kontext od kontextu, tato čtyři témata jsou nejdůležitější:

1. Forecasting
Prediktivní analytika a prognóza mají svůj prostor v bankovnictví již dlouhodobě. S příchodem strojového učení a umělé inteligence se však rozsah věcí, které lze předpovídat, výrazně rozšířil. Zlepšuje se přesnost modelů a míra lidského zásahu se pomalu snižuje. Nejzásadnější je například prognózování revenue nebo predikce cen akcií. Ve skutečnosti má většina bank specializovaná oddělení, která se zaměřují výhradně na prediktivní analýzy. Mohou tomu říkat Data Science, skutečné pojmenování se ale může v jednotlivých bankách lišit.

2. Detekce podvodů

Detekce podvodů je v bankovnictví velkým tématem. Dobrý data science tým dokáže označit podezřelé transakce v datech klientů banky a sestavit spolehlivé modely, které určují pravděpodobnost podvodné aktivity s vysokou přesností. Odhalení podvodů je většinou řešeno jako klasifikační problém (tento článek v angličtině nabízí výstižný přehled).

3. Credit risk management

Kreditní skóre je alfou a omegou hypoték a úvěrů. Banky potřebují rozumět rizikovému skóre klientů a finančnímu chování tak, aby byly úspěšné. Data scientisti využívají data stávajících klientů, např. o minulých úvěrech a neplněních, aby posoudili riziko nového klienta.

Použito se svolením Thierryho Gregaria

4. Cílený marketing

Data Science nabízí výkonný nástroj pro segmentaci zákazníků a v důsledku toho znalosti o tom, jak jsou si bankovní klienti navzájem odlišní a podobní. Není pochyb o tom, že čím lépe banka chápe své zákazníky, jejich demografii a potřeby, tím lépe může své produkty uvádět na trh prostřednictvím cíleného marketingu a individualizovaných nabídek.

V Profinitu jsme vyvinuli a nasadili skvělé algoritmy, které současně používá několik největších evropských bank. Pomocí nich jsme poukázali na různé zajímavé informace o jejich klientech, které v současné době využívají k získání více zákazníků.

Porozumění datům z bankovním sektoru a jejich efektivní využití pro podnikání nevyžaduje jen dobrého data scientistu; to vyžaduje zatraceně dobrého data scientistu. Všichni ale víme, že takového člověka není jednoduché objevit.

Proč v tomto případě nevyužít našich služeb? Náš tým 60 špičkových data scientistů z oblasti bankovnictví a financí vám může pomoci s využitím nejmodernějších přístupů a získá maximum informací z velkých dat a data science.