FIT a Profinit jako zlatý partner pomáhá studentům získat praxi během studia

Zveme na setkání studentů a zástupců firem, nazvané Co@FIT (Companies at FIT), které se koná čtvrtek 26. 2. 2015 odpoledne (15:30-20:00) na fakultě FITu.

Co@FIT je akce, která má za cíl zprostředkovat studentům kontakt s úspěšnými firmami z oblasti IT, zejména pak s partnerskými firmami fakulty. Zájemci se tak dozví více o aktuálních projektech firem a o příležitostech podílet se na spolupráci v rámci semestrálních či závěrečných prací.

Profinit jako zlatý partner ČVUT FIT se na této akci bude také prezentovat a diskutovat s návštěvníky o možnostech spolupráce.