Diplomová práce v rámci zaměstnání – dvě mouchy jednou ranou

Jak jsme již zmínili v předchozím blogu, v rámci naší dlouhodobé spolupráce s univerzitami studentům pomáháme i se závěrečnými pracemi a nabízíme jim reálné zkušenosti z našich projektů. Tak tomu bylo i v případě Šárky, kterou si vzal pod „svá křídla“ náš kolega Ondřej Zýka.

Jako každého studenta před posledním ročníkem magisterského studia, i Šárku čekal výběr diplomové práce, jejíž tvorba je časově velmi náročná a není jednoduché ji skloubit se zaměstnáním. Šárka už v té době pracovala v Profinitu, a tak bylo nejlepším řešením této situace diplomovou práci a zaměstnání nějakým způsobem zkombinovat. Proto se rozhodla zeptat se na možnost realizace diplomové práce přímo u nás, v Profinitu. A my jsme jí s radostí vyhověli.

Šárce jsme dali na výběr z několika různých témat. Některá z nich byla ze sesterské firmy Manta Tools, která se věnuje analýze datových toků, další byla z projektu DATA_FRAME, který řeší automatizaci vývoje datového skladu. Jelikož byla všechna nabízená témata zajímavá, bylo to těžké rozhodování. Nakonec zvítězil projekt DATA_FRAME, konkrétně vytvoření nové komponenty pro správu číselníků. Šárka měla s datovými sklady jen malé zkušenosti (prakticky se s nimi setkala pouze v rámci výuky), bylo to pro ni tedy náročné zadání. Zároveň to však byla i jedinečná příležitost naučit se něco nového – musela si nastudovat zevrubné informace o datových skladech a historizaci pomalu se měnících dat, nahlédnout do zákoutí jazyka PL/SQL a také si vyzkoušela práci s nástrojem Oracle APEX.

Jak už to u vývoje softwaru chodí, po čase zákonitě vyvstanou menší či větší problémy. A jinak tomu nebylo ani v případě Šárčiny diplomové práce. Většina problémů souvisela s uzpůsobením návrhu systému pro Oracle APEX. Největší zádrhely byly spojené s nutností dynamicky upravovat obrazovky pro různé číselníky. Řešení komplikovaných problémů vždy konzultovala s vedoucím projektu, Ondřejem Zýkou, který má bohaté zkušenosti z dlouholeté praxe v oboru. Menší problémy a implementační záležitosti řešila samostatně – s využitím manuálů pro příslušné nástroje, případně pomocí internetových diskuzních fór.

Diplomovou práci se Šárce podařilo dokončit včas a jsme moc rádi, že se jí také podařilo práci obhájit a úspěšně složit státní závěrečnou zkoušku.

Pokud byste měli zájem ponořit se hlouběji do problematiky číselníků v nástroji DATA_FRAME Application, můžete si Šárčinu diplomovou práci zapůjčit v technické knihovně, případně ji vyhledat online na portálu dspace.cvut.cz.

Autoři: Šárka Weberová & Peter Čmelík