Náskok díky znalostem aneb Vzdělávací program Profinit Education

„Náskok díky znalostem“ není naším sloganem náhodou. Velmi dobře si uvědomujeme, že výsledek naší práce je tak dobrý, jak dobří jsou naši lidé, a proto na kvalitní vzdělání dbáme už při výběru zaměstnanců. A nástupem do práce to v žádném případě nekončí. Vzdělávání v Profinitu má svůj systém, kterému říkáme Profinit Education.

Profinit Education je nedílnou součástí agendy každého zaměstnance. Je to ucelený systém, který nabízí celou řadu možností profesního růstu, od výuky cizích jazyků přes Profinití knihovnu až po odborná školení nebo účast na tuzemských i zahraničních konferencích. Vzdělávání se meze nekladou a i čerstvý absolvent se může díky své píli a otevřené kariérní kultuře vypracovat na seniorní pozice.

Školení

Všichni v Profinitu můžeme absolvovat celou řadu různých školení, jejichž seznam podle zájmu průběžně doplňujeme. Na letos jich máme prozatím naplánovaných více než 30 a, byť je většina z nich je technická a obchodní, nechybí ani soft-skills školení zaměřená na prezentační dovednosti nebo třeba asertivitu.

Konference

V Profinitu máme také možnost účastnit se vybraných IT konferencí jako například Webexpo Praha či Liferay Europe. Lze si však vybrat i jinou konferenci dle vlastního zájmu, pokud bude mít tato přínos pro profesní růst.

Certifikace

Odborné certifikace jsou dalším z podporovaných vzdělávacích směrů. Jejich seznam pravidelně aktualizujeme a po dohodě je možné vybrat si certifikaci, která na seznamu není – v takových případech je při schvalování brán zřetel na její využitelnost v Profinitu.

Výuka jazyků

Každý, kdo se chce pořádně rozpovídat anglicky, německy, francouzsky nebo španělsky, může. Spolupracujeme s prestižní jazykovou školou a pro zájemce máme připraveny 90minutové kurzy, které se konají jednou týdně s rodilým mluvčím nebo českým lektorem.

Knihovna

Naše firemní motto „Náskok díky znalostem“ nás neustále motivuje být vzdělanějšími, odborně znalejšími a sečtělejšími. Vytvořili jsme vlastní Profinití knihovnu, která k dnešnímu dni sčítá přes tisíc odborných knih z oblasti IT, sales, financí a HR, a kterou neustále doplňujeme o nové tituly.

Odborné komunity

Pravidelně se setkáváme v rámci odborných komunit. Jedná se o menší i větší skupinky, ve kterých se do hloubky diskutuje o různých, předem domluvených tématech. Převládají samozřejmě ta technologická, čas od času je však zpestříme perličkami z projektů, recenzí zajímavé knihy nebo třeba tréninkem soft skills.

Spolupráce s univerzitami

Naší velkou radostí je dlouhodobá spolupráce s nejvýznamnějšími českými a slovenskými univerzitami. Vyučujeme předměty softwarového inženýrství, podnikových infomačních systémů a Big Data technologií – studentům tak nabízíme reálné zkušenosti z našich projektů.

Spolupracujeme na výzkumných projektech. S Fakultou informačních technologií ČVUT v Praze jsme například vytvořili laboratoř OpenDataLab, která studentům pomáhá se závěrečnými pracemi a s vytvářením přínosných projektů (třeba před pár měsíci studenti připravili projekt Geotrashing, který zefektivňuje sběr tříděného odpadu).

Stojíme za elitní soutěží IT SPY, která každý rok hodnotí ty nejlepší IT diplomové práce z 20 českých a slovenských univerzit. Práce mají často celospolečenský přínos, například vítěz loňského ročníku navrhl šestinohého robota záchranáře, který se umí autonomně pohybovat v neznámém stísněném prostředí a pomáhat při záchranných misích.