Datová migrace 5,25 milionu zákazníků v režii Profinitu

 

Největší český telekomunikační operátor O2  buduje zcela nové IT prostředí.  Nové systémy jsou spouštěny postupně podle jednotlivých skupin zákazníků a skupin produktů. Postupně také probíhají rozsáhlé migrace dat a vypínání již nepotřebných technologií.

V loňském roce byla dokončena první část řešení, a to funkcionalita pro zákazníky s předplacenými kartami. Tato část řešení se skládala ze dvou hlavních komponent:  nového IN/OCS (Intelligent Network/Online Charging System) od společnosti Oracle a nového interně vyvinutého CRM systému. Změnou bylo dále dotčeno více než 60 okolních systémů a aplikací. Do nového prostředí byli migrováni jak všichni majitelé předplacených karet O2 Česká republika a O2 Slovensko, tak i zákazníci virtuálních operátorů v sítích O2.

Profinit, jako manažer migračního procesu, připravil celkový plán včetně minutového harmonogramu cutoveru . Zajišťoval jeho průběh a koordinaci pro všech 60 dotčených systémů, připravil a realizoval migraci dat z deseti vyřazovaných a upravovaných aplikací do sedmi nově spouštěných systémů.

O21

 

Součástí migrace dat bylo nejen fyzické přestěhování dat ze zdroje do cíle, ale i rozsáhlé transformace dat vynucené rozdílnou logikou původního a nového prostředí, změny vyplývající z významného zjednodušení produktového portfolia, zrušení nebo zavedení desítek tarifů, balíčků i doplňkových služeb.
Vzhledem k tomu, že migrace probíhala nad živými daty zákazníků, kteří stále bez odstávky využívali své služby u O2, naprosto kritická pro úspěšné spuštění byla kvalita namigrovaných dat. Nebylo možné počítat s dořešením případných problémů až v novém prostředí. Profinit proto nejprve vytvořil samostatnou logickou vrstvu, ve které byla data ze všech zdrojových systémů transformována a konsolidována do ucelené podoby. Před samotným nahráním do cílových systémů byla tato data důkladně a systematicky čištěna. Jen tato transformační a konsolidační fáze trvala více než 9 hodin, během kterých bylo zpracováno 150 GB dat. Proběhlo několik desítek testovacích migračních vln a celkově bylo využito více než 15 000 testovacích scénářů.
Migrace tohoto rozsahu si vyžádala přibližně 10 měsíců příprav, přípravy samotného cutoveru trvaly 6 měsíců. Hlavní část cutoveru trvala nepřetržitě 55 hodin, během nichž osmičlenný tým Profinitu koordinoval přibližně 110 pracovníků z 11 dalších dodavatelských týmů i interních zaměstnanců O2. Napsáno bylo 75.000 řádků kódu, 4.5 MB zdrojových kódů a konfigurací. Celkem bylo ve čtyřech vlnách úspěšně namigrováno přes 5.25 milionu zákazníků, a všechny jejich přiřazené služby a produkty.

Michal Dvořák, CIO O2 Czech Republic a.s. k tomu říká:  „Jednalo se o zatím nejrozsáhlejší IT projekt v historii naší společnosti, díky kterému jsme zjednodušili architekturu, ušetřili na provozu za staré systémy a především umožnili našim kolegům z byznysu rychlejší Time To Market. Přestože Profinit nebyl dodavatelem žádného ze zdrojových ani cílových systémů, dokázal po technické i organizační stránce úspěšně zvládnout datovou migraci, která je vždy nejrizikovější částí projektů tohoto typu.“

O22

Spolupráce se společností O2 dále úspěšně pokračuje v rámci dalších fází projektu . Díky kvalitnímu provedení první vlny zajišťuje Profinit v dalších fázích i celkovou governance pro všechny týmy a fáze projektu.