ADBIS už za měsíc

28. až 31. srpna proběhne v Praze za naší podpory 20. ročník konference ADBIS (East-European Conference on Advances in Databases and Information Systems).

Více než 50 přednášek se bude zabývat databázovými technologiemi, kvalitou dat i tématy jako je internet věcí, Big Data nebo třeba analýza obrazu. Prof. Avigdor Gal z Israel Institute of Technology bude například mluvit o vlivu velkých dat (big data) na datovou integraci, zejména bude prezentovat vývoj v oblasti automatických nástrojů pro datovou integraci.

Konferenci pořádá Matematicko-fyzikální fakulta UK ve spolupráci s Fakultou Elektrotechniky a Informatiky VŠB. Více informací o konferenci najdete na jejím webu.