7. prosince poznáme nejlepší letošní IT diplomku

Soutěž IT SPY hodnotící diplomové projekty studentů vysokých škol vyvrcholí 7. prosince večer v historických prostorách Refektáře MFF UK na Malostranském náměstí.

Každý rok hledají desítky ambasadorů ty nejlepší ze všech úspěšně obhájených diplomových projektů. Konkurenci tvoří 1900 diplomových prací, které vzniknou na IT fakultách českých a slovenských univerzit. Společnou volbou jsou pak pod záštitou nejstarší IT profesní organizace ACM (Czech & Slovakia Chapter) vybráni ti, kteří se střetnou v závěrečném finále.

Ve finále rozhodne o absolutním vítězi odborná porota, která bude hodnotit zvolené řešení, provedený výzkum, kvalitu realizace i samotnou prezentaci projektu autorem. Porota dále určí druhé a třetí místo v absolutním pořadí. Vyhlášena bude také Cena veřejnosti, Cena odborných novinářů, Cena za komunikaci projektu a Cena za nejlepší open-source diplomový projekt roku 2016. Absolutní vítěz  obdrží navíc odměnu 1 000 €, která může posloužit k dalšímu rozvoji jeho diplomového projektu.

Seznámit se se všemi letošními nominovanými projekty se můžete v galerii finalistů.

Soutěž IT SPY je organizována českými i slovenskými univerzitami a soukromými firmami. Záštitu převzala odborná organizace Czech ACM a Slovakia ACM. Odbornou záštitu soutěži udělilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo průmyslu a obchodu.

acm15_8579