Posun finančního řízení od rutinního reportingu ke strategickému rozhodování

Pro významnou společnost pod striktním regulatorním dohledem jsme navrhli a postavili komplexní framework na podporu finančního plánování, manažerského reportingu a datových analýz. Na technologii IBM Cognos jsme vybudovali moderní řešení, které pokrývá celý byznys model společnosti. Brand manažeři modelují očekávané hrubé výnosy na základě driverů, nákladoví gestoři plánují v detailu řežii, controlling na vše dohlíží, kooperuje s business vlastníky, hlídá ziskovost a cash flow přes různé pohledy. Management má k dispozici pravidelný dashboard o plnění cílů. Díky našemu řešení získává CFO detailní přehled o klíčových faktorech, které generují výnosy, náklady nebo mají významný vliv na cash flow. Stává se “finančním poradcem” společnosti, neboť má k dispozici konkrétní čísla pro argumentaci při rozhodování o efektu jednotlivých rozvojových aktivit na finanční výsledky společnosti.