Datové schránky efektivně i ve velké organizaci

České spořitelně jsme dodali systém zabezpečující komunikaci banky s okolním světem přes datovou schránku. Projekt byl řešen ve dvou etapách, kde v rámci první etapy byla implementována funkcionalita pro příjem zpráv z DS a následně jejich automatická distribuce na příslušná oddělení a dále „na stoly“ jednotlivým zpracovatelům. Druhá etapa pak řeší proces přípravy odpovědi a odesílání digitálně podepsaných zpráv přes ISDS. Aplikace tak pokrývá úplnou B2B digitální komunikaci. Hlavními uživateli aplikace jsou oddělení exekucí a právní, která zpracovávají denně více než 3 000 zpráv.