Datová migrace core systémů telekomunikačního operátora

Komplexita IS kvůli několikrát měněné vlastnické struktuře, strategii a produktovému portfoliu se stala vážnou překážkou konkurenceschopnosti a schopnosti pružně reagovat na požadavky trhu. O2 proto v rámci projektu Simple Online Company (SOC) začalo se stavbou nového IT na zelené louce, v rámci které jsou postupně spouštěny nové systémy podle jednotlivých skupin zákazníků a skupin produktů.

Profinit připravil celkový plán včetně minutového harmonogramu cutoveru této první vlny projektu SOC. Zajišťoval jeho průběh a koordinaci pro všech 60 dotčených systémů, připravil a realizoval migraci dat z deseti vyřazovaných a upravovaných aplikací do sedmi nově spouštěných systémů.

Součástí migrace dat bylo nejen fyzické přestěhování dat ze zdroje do cíle, ale i rozsáhlé transformace dat vynucené rozdílnou logikou původního a nového prostředí, změny vyplývající z významného zjednodušení produktového portfolia, či zrušení nebo zavedení desítek tarifů, balíčků a doplňkových služeb.