Integrace ESB s důrazem na zachování minimálních nákladů implementace

Pro společnost ČSOB Leasing jsme vybudovali novou integrační platformu Enterprise Service Bus (ESB) zahrnující propojení tří interních systémů a jedné externí aplikace. K realizaci tohoto projektu byla vybrána integrační platforma Profinit ESB sestávající z robustních open-source komponent. Podařilo se nám úspěšně propojit aplikace a sloučit toků dat z různých systémů do jediné integrační platformy. Klient získal efektivní, dokonale funkční a cenově přijatelné řešení postavené na open source komponentách, jehož kvalita je srovnatelná s komerčními produkty, kdy není nucen hradit žádné licenční poplatky spjaté s užitím námi zvoleného integračního řešení.