Business koncept jako podklad pro rozhodnutí o účelu investice do plánování

Profinit vypracoval studii strategického plánování, rozpočtování a forecastingu pro významnou českou bankovní společnost. Výstupem byl business a controllingový koncept plánování obsahující návrh logické struktury, procesu plánu, ergonomie nového řešení a vyhodnocení a doporučení SW podpory včetně doporučeného plánu implementace. Zákazník získal přehledný, jednotný a hlavně strukturovaný pohled na problematiku, návrh logické struktury řešení s respektem na dlouhodobý rozvoj, konkrétní doporučení pro iterativní vývoj vycházející z konkrétních zkušeností, reálné odhady nároků na čas i kapacity. Koncept se stal podkladem pro fundované rozhodnutí a obhajobu investice do modernizace plánování a forecastingu.