Zážitky z TechEd 2020 Online

„Tech-Ed“ je odborná ryze česká konference, která IT odborníkům přináší informace o novinkách ze světa IT a letos se konal již její 18. ročník. Stejně jako i v minulých letech byl jedním z partnerů konference Profinit, a tak jsme na ní s kolegy, stejně jak po minulé roky, nemohli chybět.

TechEd & Profinit

Na rozdíl od předešlých ročníků byla letošní konference ovlivněna celosvětovou situací spojenou s nemocí COVID-19, a tak byla pořádána pouze formou online přenosů. Počet příspěvků byl oproti minulému roku menší, ale i tak byl výběr dostatečně pestrý. Standardně bývají přednášky rozděleny do několika tematických oblastí, které se paralelně přednášejí v různých sálech. Minulý rok to byly 3 (IT, DEV, DB), letos 2 (IT a DEV). Letošní koncept byl sice méně osobní, ale na druhou stanu přinesl výhodu, že se návštěvník mohl podívat na všechny přednášky ze záznamu, tj. i na ty, které běžely paralelně. Záznam byl totiž k dispozici okamžitě po skončení každé přednášky.

Jakožto vývojáři v oblasti .NET jsme dali jasný výběr přednáškám z kategorie „DEV“, které byly zaměřeny hlavně na .NET Core, byť pár jich tematicky vybočovalo, kupříkladu IoT, Xamarin, NoSQL DB nebo přednáška našeho kolegy na téma self-documenting code. O tom ale až za chvíli. Druhá oblast „IT“ byla technologicky pestrá a zaměřovala se především na bezpečnost (s podtitulem „stop ransomware“) a byla doplněna několika dalšími přednáškami z oblastí jako MSSQL a licencování.

„Le roi est mort, vive le roi!“ (Král je mrtev, ať žije král). Tímto heslem začala první přednáška ze světa .NET. Po roce přišlo opět potvrzení, že .NET Framework 4.8 je skutečně poslední verzí „plného“ .NET frameworku a že dále nebude rozvíjen, nicméně ještě bude nějakou dobu podporován. Znovu mě to přivedlo k myšlenkám na naše systémy, které vyvíjíme pro naše zákazníky již několik let a které běží právě na této platformě. Sám jsem zvědav, co přinese čas a jaká bude jejich budoucnost. Prezentované téma mě opět utvrdilo i v tom, že vše nové by mělo vznikat v .NET Core a zároveň nabudilo moji zvědavost na připravovaný .NET 5, který by měl sjednotit runtime obou frameworků. Přednáška dále pokračovala jazykovými konstrukcemi C# 8.0 a zajímavými novinkami z ASP.NET Core.

Další zajímavá přednáška, která plynule tematicky navázala, byla právě o připravovaném .NET 5 a plánovaných novinkách v jazyce C# 9.0. Další povídání už byla více specializovaná a věnovala se konkrétním tématům ve větším detailu. Pro mě nejvíce zajímavá témata byla např. asynchronní programovaní a nejčastější chyby při jeho použití, konfigurace .NET Core, gRPC a pak „webová“ témata, jako vytváření vlastních tag helperů a práce se statickými soubory v ASP.NET Core.

Rád bych se ale podělil i o témata z druhého „přednáškového sálu“, ve kterém jsem si jakožto vývojář také našel velice hodnotné příspěvky. Každý, kdo pracuje ve svých systémech s databází (což bude asi většina) by si měl vyslechnout přednášku o „optimistic concurrency“ a pro mě i velmi podnětnou přednášku o šifrování dat v MSSQL. Témata typu ransomware sice nebyla určena přímo pro .NET vývojáře, ale věřím, že i pro ně byla příjemným zpestřením a přinesla mnoho zajímavých informací.

Na závěr bych se rád zmínil o přednášce „self-documenting code“ našeho kolegy Radoslava Zápotockého, který v ní velmi výstižně popsal, jak by měl vypadat dobře napsaný kód a vyvrátil mylnou domněnku, že „self-documenting“ znamená „bez jakékoliv dokumentace“. Byť se jedná o téma, které může být hodně obsáhlé a pro někoho se může zdát triviální, přednáška nabídla dobré tipy, jak se dá kód výrazně zlepšit i při minimálním úsilí. Každý programátor by se měl snažit, aby byl jeho kód přehledný, nepoužíval magické konstanty a aby byl doplněn kvalitní dokumentací, pokud není význam kódu jasný na první pohled. Byť se pro někoho může jednat o samozřejmost, což je dobře, i tak se bohužel stále setkáváme s kódem, kde jsou tyto základní principy porušeny. Zajímavý článek na toto téma si lze přečíst např. zde.

Co říci závěrem? I letos jsme byli s programem konference nadmíru spokojeni a hodnotíme ji velmi pozitivně. Program je každý rok velmi pestrý a návštěvu konference bych doporučil každému .NET vývojáři. Již teď se těším na příští ročník a sám jsem zvědav, jaké novinky nám Microsoft a .NET komunita napříště nachystá.

 

Autor: Miroslav Piroh

Project Manager & Developer