Profinit a letiště

Letěli jste někdy během posledních patnácti let letadlem? A využili jste přitom služeb největšího pražského letiště? Pokud jste odpověděli dvakrát ano, znamená to, že jste:

  1. Let ve zdraví přežili
  2. S největší pravděpodobností využili data ze systémů dodávaných a provozovaných Profinitem

Profinit totiž pro Letiště Praha, a.s. již více než patnáct let zajišťuje řešení integrace klíčových provozních dat. Kdykoliv se cestující podívá na obrazovku se seznamem příletů či odletů, vidí data pocházející ze systému CAODB. Obdobu CAODB, jen bez toho počátečního C (tedy AODB – Airport Operational DataBase), má prakticky každé větší letiště, protože všechna větší letiště řeší stejný problém – mají řadu zdrojů provozních dat a potřebují z nich složit ucelený obraz. Asi si říkáte, co je na tom složitého? Vždyť datová integrace je zavedený obor a nikoliv nějaká zásadní technologická výzva. To je naprostá pravda a v Profinitu rozhodně nejsme příznivci vynalézání kola, přesto se v celém řešení najde řada zajímavostí, o kterých má smysl mluvit. Koneckonců CAODB je jedním z klíčových systémů podporujících CDM, jehož implementace na Letišti Praha získala před sedmi lety ocenění IT Projekt roku.

Jednou z nejzajímavějších vlastností je, že CAODB kromě integrace dat podporuje i opačný proces. Libovolný vstupní systém může prohlásit „moje změna neplatí“ a CAODB se tak dostane do stavu, jako kdyby nikdy uvedená změna z daného systému nepřišla.

CAODB je rovněž jediným systémem spravujícím provozní číselníky, všechny ostatní systémy je pouze přejímají. Pokud vás napadlo, že tomu se přeci říká MDM, tak mi nebývá než ocenit vaši znalost IT termínů. Česká správa letišť (předchůdce Letiště Praha, a.s.) se do implementace MDM s Profinitem pustila již na počátku tohoto tisíciletí a již více než třináct let MDM modul CAODB úspěšně funguje.

Protože MDM se rýmuje s CDM (uznávám, je to poněkud naivní rým), tak se ke Collaborative Decision Making ještě na chvíli vraťme. Jde totiž o výborný důkaz toho, že efektivnější využití stávajících dat v sobě skrývá významný finanční potenciál. Metodologie A-CDM, mimo jiné, popisuje intenzivní datovou výměnu mezi jednotlivými společnostmi, působícími na letišti, i mezi jednotlivými provozními složkami letiště. Představte si například, že v průběhu procesu odbavení dojde k nějaké komplikaci, která celý proces zdrží. Protože díky CDM sdílí handlingová společnost data z procesu odbavení s letištěm i Řízením letového provozu, lze tak včas identifikovat, že daný let nestihne odletět včas a přeuspořádat pořadí letadel chystajících se k odletu tak, aby přidělený slot (rezervace přistávací/odletové dráhy pro daný odlet) nepřišel nazmar. Díky intenzivnější výměně dat má rovněž Eurocontrol lepší přehled o aktuální situaci a tedy může pozdržet letadla ještě na zemi pokud je jasné, že by nemohla přistát v plánované destinaci (a jistě mi dáte za pravdu, že když už má dojít ke zpoždění, je příjemnější jej trávit na terminálu, než kroužením v letadle). Díky lepšímu plánování se v průměru zkrátil pojezdový čas při odletu o 30 sekund, což sice cestující pravděpodobně ani nepostřehnou, ale za týden to udělá úsporu paliva odpovídající letu Airbusu A330 do Paříže a zpět.

 

Profinit ale pro Letiště Praha nevyvíjí jen CAODB, je rovněž dodavatelem systému pro parsování IATA Type-B zpráv. To, co činí tento systém zajímavým, je fakt, že formát zpráv vznikal ve dvacátých letech minulého století a tedy rozhodně nebyl optimalizován pro strojové zpracování (tedy pokud tím strojem nemyslíte dálnopis). A i v dnešní době některá (menší) letiště tyto zprávy negenerují strojově, nýbrž je píší lidé. Náš systém je tedy postaven na gramatikách (využívá knihovnu ANTLR), nikoliv na regulárních výrazech. Pro představu, IATA Type-B zpráva může vypadat například takto:

MVT

RAT0123/09.ECENZ.IST

AD1245/1253 EA 1559DUS

PX323

Tato zpráva říká, že let linky RAT0123 je realizován prostřednictvím letadla s imatrikulací (~ poznávací značka) EC-ENZ a míří z Istanbulu do Düsseldorfu, kam doletí v 15:59. Odletěl v 12:53 UTC (push back proběhl v 12:45) devátého dne aktuálního měsíce a na palubě je 323 lidí.

 

Nezaujatý čtenář může z výše uvedených řádků nabýt dojmu, že se vychloubám. A bude mít pravdu, protože se máme čím chlubit. Hned uvedu důkaz tohoto tvrzení, tedy vlastně dva:

  • CAODB je jedním z klíčových systémů letiště. Jeho dlouhodobější výpadek a související provozní komplikace by jistě neunikly pozornosti médií (vzpomeňme třeba na zprávy o zčernalých informačních tabulích na letišti Gatwick). Zaznamenali jste snad takovéto zprávy?

Nikdo z nás, kdo na projektech Profinitu pro Letiště Praha, a.s. pracujeme, se nebojí z tohoto letiště létat. A to včetně létání na důležité obchodní schůzky den po nasazení velkého upgrade CAODB.

Central Airport Operational Database