Podniková datová platforma jako tříproudá dálnice

Cíle v oblasti správy a řízení podnikových dat si můžeme představit jako magický čtyřúhelník, jehož vrcholy reprezentují rychlost, flexibilitu, nákladovou efektivitu a bezpečnost. Pojďme si připodobnit koncept celopodnikové datové platformy k tříproudé dálnici, kde ale každý pruh slouží k jinému účelu. Anebo pojďme v této analogii s dopravou (kde se mimo jiné řeší stejné cíle jako v našem čtyřúhelníku) ještě dále a podívejme se na tyto tři rychlostní pruhy jako na různé druhy transportu a komunikace: klasické datové sklady jako železnici, analytiku a řešení typu data lake jako dálnici a provozní zpracování dat jako třeba technologii optických kabelů.

dálnice

První pruh: Data Warehousing – spolehlivá železnice

Představte si první pruh jako pečlivě položenou železniční trať – datové sklady. Tento pruh je spolehlivou páteří našeho systému přepravy dat, podobně jako dobře udržovaná železnice. Stejně jako vlaky, které jezdí po pevných kolejích, zajišťuje datový warehousing předvídatelný a spolehlivý pohyb strukturovaných dat. Podobně jako železniční síť však koleje nemusí vést do všech koutů země. Data warehousing vyniká tím, že poskytuje strukturovanou trasu a nabízí jednotný pohled na historická data – železniční trať, která vás spolehlivě dovede do konkrétních cílů, ale nemusí pokrývat všechny možné destinace. Přinejmenším ne okamžitě; spočítejme si finanční náklady a čas potřebný k vybudování nové železniční stanice…

Druhý pruh: Analytika a datová jezera – expanzivní dálnice

Přesuňte svou pozornost do druhého pruhu, který představuje rozsáhlý svět analytiky a datových jezer – rozsáhlou dálniční síť, kde jste na místě řidiče. Zde jsou data přijímána v surové, nestrukturované podobě a připomínají dynamický a flexibilní silniční systém. Tato dálnice umožňuje jet kamkoli a dosáhnout jakéhokoli cíle, ale odpovědnost leží na řidiči – podobně jako na datových analyticích a vědcích, kteří se pohybují v abstraktní krajině firemních dat. Analytická dálnice nabízí svobodu zkoumání, inovací a objevování nových poznatků. Pokud existuje místo, kam ještě žádná dálnice nevede, stále můžete jet po silnici nebo dokonce po nezpevněné cestě a vaše auto vás dříve či později dostane tam, kam si přejete. Je to síť, která vám umožní řídit vlastní cestu za daty a objevovat neprobádaná území plná nových informací.

Třetí pruh: Provozní zpracování dat – technologie optických kabelů

Nakonec přejděte do třetího pruhu, který je určen pro provozní zpracování dat (operational data stores, ODS) a online integraci dat – rychlá síť napájená technologií optických kabelů zajišťující komunikaci v reálném čase. Optické kabely přenášejí data pomocí světelných signálů a nabízejí bezkonkurenční rychlost a efektivitu. Podobně funguje i provozní zpracování dat jako síť optických kabelů, která zpracovává transakce a signály v reálném čase, a hodí se pro bezproblémové integrace mezi systémy. Jedná se o rychlou a pohotovou síť, která umožňuje okamžitou komunikaci a rozhodování v rámci celé organizace.

Shrňme si tedy, že podniková datová platforma založená na modelu tříproudé dálnice představuje nejen holistický přístup ke správě dat, ale také ztělesňuje různé formy dopravy a komunikace. Spolehlivá železnice datových skladů, flexibilní síť automobilových silnic analytiky a datových jezer a rychlá síť optických kabelů při operativním zpracování dat společně tvoří komplexní infrastrukturu. Takto pojatá datová platforma umožňuje zvolit si vhodný způsob dopravy pro každou specifickou potřebu a vybalancovat tak do značné míry protichůdné cíle „magického čtyřúhelníku“.

Autor: Petr Hájek