Podívejte se nám do softwarové kuchyně: Jak přežít jako teamleader

team leader

Druhý týden v květnu jsme se opět podívali do naší softwarové kuchyně. Jelikož se nám již sešla i zpětná vazba od více jak 30 účastníků, můžeme se s vámi podělit o celkové dojmy.

Vzhledem k platným opatřením a zajištění bezpečí všech účastníků jsme se rozhodli pro online formu akce. I přes počáteční obavy (osobní interakce je vždy lepší) můžeme tuto volbu hodnotit výhradně pozitivně, což podtrhují i reakce našich účastníků. Nejvíce kladných bodů sesbírala platforma sli.do, kterou jsme použili nejenom pro sběr otázek, ale také pro interakci s našimi posluchači ve formě anket. A jaká vlastně byla témata?

Naše pohledy do softwarové kuchyně jsou typicky členěny do dvou bloků (více teoretický a pak čistě praktický), stejně tomu bylo i v tomto případě. S postupnou agilizací celého odvětví jsme se v první části zaměřili na roli teamleadera a jeho místo v agilním týmu. Na několika příkladech jsme se snažili ukázat, že ač vlastní role teamleadera v mnoha metodikách/frameworcích formálně již neexistuje (například Scrum), úloha, respektive schopnost leadershipu v rámci týmu je neustále nutná.

Příklad lze demonstrovat na současné situaci, kdy většina z nás pracuje vzdáleně. Můžete mít stoprocentně sehraný agilní tým, který se každé ráno sejde v 9.15 na stand-up meeting a v každém sprintu dodá hodnotu, kterou zákazník požaduje. Nyní ale každý člen týmu sedí doma, a pokud jsou všichni odpovědní, tak si v 9.15 domluví online meeting a vše jede dál. Anebo také ne… V takovém případě potřebujete alespoň jednoho člověka v týmu, který se pro tento konkrétní případ ujme „vůdcovství“ a nastaví pravidla: každé ráno v 9.15 na této platformě, pracujeme mezi 9.00 a 17.00, pokud nejste u PC, nastavte svůj stav na „Away“. Stejné bude platit i u škálovaných agilních metodik, kdy například každý tým vyšle svého zástupce na scrum-of-scrums. Zde se asi také shodneme na tom, že bude lepší, pokud bude tento zástupce disponovat alespoň základními „vůdčími schopnostmi“ a bude schopen nejenom komunikace ven z týmu, ale také opačně, směrem do týmu a v rámci něj.

Premisa je tedy v tomto ohledu velmi jednoduchá. Formální role teamleadera nám může v týmu klidně zaniknout, ale stejně jako i u ostatních projektových činností a schopností by dané vlastnosti měl znát a disponovat jimi každý člen agilního projektového týmu. Přesně pro tento případ jsme prezentovali naše „Desatero respektovaného teamleadera“, které může sloužit jako názorný checklist oblastí, kterým se věnovat a kterým se naopak velkým obloukem vyhnout.

Druhý blok našeho povídání se zaměřil na to stěžejní, tedy jak zajistit, aby každý člen týmu (nebo alespoň většina) disponoval správnými vlastnostmi a schopnostmi, které mu nebo jí pomohou v potřebných chvílích převzít iniciativu. Demonstrovali jsme si praktické způsoby a best-practices, jak identifikovat a zajistit motivaci, jak se vzdělávat v oblasti soft-skills a v neposlední řadě jsme zmínili také pár rad, jak se z toho nakonec nezbláznit.

Oblast soft-skills bývá často podceňována, což v oblasti IT platí minimálně dvojnásob. Přitom ale neustálý tlak na schopnost firem se neustále adaptovat v měnícím se prostředí klade stále větší nároky právě na úroveň soft-skills všech zaměstnanců. Proto je nutné klást důraz na pravidelné procvičování našich soft-skills a také zajistit dostatečnou podporu ze strany organizace (tzv. bezpečné prostředí, i když se něco nepovede). Zcela zásadní je pak efektivně a systematicky využívat příslušné programy, která vaše organizace nabízí, a správně motivovat zaměstnance v celoživotním vzdělávání i v této oblasti.

Na vymezeném prostoru dvou hodin samozřejmě nebylo možné probrat všechny aspekty tohoto komplexního tématu, což byla i nejčastější výtka našich posluchačů („povídání mohlo být delší“). Odpovědně však můžeme prohlásit, že více než 90 % účastníků hodnotí akci pozitivně. Nezbývá než dodat, že se již nyní můžete těšit na další pohled do naší softwarové kuchyně. Pevně věříme, že příště se již potkáme osobně.

 

Autoři: Michal Petřík & Vít Kluganost